Himledalens församling

finns öster om Varberg och består av 6 socknar med varsin kyrka