Hunnestads kyrka
Foto: Maria Edvinsson

Himledalens församling

finns öster om Varberg och består av 6 socknar med varsin kyrka