Miljörutan

Församlingens arbete för hållbar utveckling och miljötips

Miljögruppen

...i Himledalens församling

Miljötips och recept

Smarta och enkla

Miljödiplomering

Bevis på församlingens framsteg