Predikoturer och vägbeskrivningar

Vintern 2020

Välkommen till gudstjänst i Himledalens församling   

För att se de digitala gudstjänsterna välkommen in på:

Facebook - Himledalens församling Svenska kyrkan

Länkar finns också här på hemsidans startsida under helgens gudstjänster eller tidigare digitala gudstjänster

 

6/12 2a söndagen i advent

Rolfstorp: 10.00-12.00 Öppen kyrka, drop-in

Nösslinge: 11.00 Digital gudstjänst

 

13/12  3 söndagen i advent

Grimeton: 10.00-12.00 Öppen kyrka, drop-in

Grimeton: 11:00 Digital gudstjänst

 

20/12 4 söndagen i advent

Nösslinge: 10.00-12.00 Öppen kyrka, drop-in

Rolfstorp: 11:00 Digital gudstjänst

 

24/12 Julafton

Grimeton: 10:00 Julbön

Rolfstorp: 10:00 Julbön

Skälllinge: 23:00 Julnattsgudstjänst, Himledalskören

Hunnestad: 23:00 Julnattsgudstjänst, Andreas Hjalmarsson sång

 

25/12 Juldagen

Gödestad: 6:30 Julotta, Mårten Nordhall sång

Nösslinge: 6:30 Julotta (ej granris i år), Ingela Eriksson sång

Rolfstorp:  8:00 Julotta, Ingela Eriksson sång

 

26/12 Annandag Jul

Skällinge: 18:00 Kvällsgudstjänst med musik, Linnea Andersson sång och fiol

 

27/12 Söndag efter jul

Hunnestad: 9:30 Högmässa, sång Jenny Ivarsson, gitarr Simon Bladh

 

1/1 Nyårsdagen

Nösslinge: 16:00 Nyårsgudstjänst

Grimeton: 18:00 Nyårsgudstjänst

 

3/1 Söndagen efter nyår 

Rolfstorp: 9:30 Gudstjänst

Hunnestad: 11:00 Gudstjänst

 

6/1 Trettondedag jul

Skällinge: 16:00 Kvällsgudstjänst

Gödestad: 18:00 Kvällsmässa

 

10/1 1 sönd. e. Trettondedagen

Grimeton: 9:30 Gudstjänst

Digital andakt: 11:00

Rolfstorp: 18:00 Kvällsgudstjänst

 

17/1 2 sönd. e. Trettondedagen

Nösslinge: 9:30 Högmässa

Digital andakt: 11:00

Hunnestad: 18:00 Kvällsgudstjänst

 

24/1 3 sönd. e. Trettondedagen

Skällinge: 9:30 Högmässa

Digital andakt: 11:00

Gödestad: 18:00 Kvällsgudstjänst

 

31/1 Septuagesima

Rolfstorp: 9:30 Högmässa

Digital andakt: 11:00

Grimeton: 18:00 Musikgudstjänst med Grain of Sand

 

7/2 Kyndelsmässodagen

Hunnestad: 9:30 Högmässa

Digital andakt: 11:00

Nösslinge: 18:00 Kvällsgudstjänst, Himledalskören

 

 

 

 

 

Vägbeskrivning till Flähult

Flähults gård: Vägbeskrivning från Rolfstorps kyrka

Kör ut på väg 153 mot Ullared. Efter 4.5 km. Sväng höger kör 1.3 km. Sväng därefter vänster och kör 1.1 km. håll höger och kör ca 200 m. Gården ligger på höger hand.

Vägbeskrivning till Bäckaslätt

Bäckaslätt ligger vid Grimetons kyrka längs vägen mot Mjöavad. Huset är en gammal skola från 1870-talet med äldre skolinventarier samt diverse samlingar från bygden. 

Vägbeskrivning från Rolfstorpshållet. Kör in i Grimeton med kyrkan på höger hand. Sväng första vägen till vänster. Fortsätt rakt fram i cirka 1,8 km. Bäckaslätt ligger på vänster sida vägen och är ett rött trähus.

Vägbeskrivning till Mäshult

Från Skällinge: ta av mot Nösslinge vid Skällinge kyrka.

Efter ca 3 km sväng vänster, det står Mäshult 2 på skylten.

Följ vägen rakt fram i ca 2 km - framme! 

Parkera utanför murarna.