Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Predikoturer och vägbeskrivningar

Våren 2019

Välkommen till gudstjänst i Himledalens församling   

 

5/3, tisdag

Ekekullen: 10.30 Mässa

  

6/3 Askonsdagen

Rolfstorp: 18.00 Askonsdagsmässa

 

10/3, 1 sönd. i Fastan

Skällinge: 9.30 Högmässa

Hunnestad: 11.00 Gudstjänst

Grimeton: 18.00 Tid för eftertanke: Cafégudstjänst runt livets frågor. Taizésånger, lugn och ro

 

14/3, torsdag

Ekekullen: 10.30 Bibelstund

 

17/3, 2 sönd. i Fastan

Nösslinge: 9.30 Högmässa

Gödestad: 11.00 Gudstjänst med små och stora. Barn, fika. Kom och var med! 

Rolfstorp: 18.00 Tid för eftertanke: Cafégudstjänst runt livets frågor. Lovsång med lovsångsteamet 

 

21/3, torsdag

Ekekullen: 10.30 Gudstjänst

 

24/3, Jungfru Marie Bebådelsedag

Grimeton: 9.30 Högmässa. Himledalskören

Skällinge: 11.00 Gudstjänst 

Hunnestad: 18.00 Tid för eftertanke: Cafégudstjänst runt livets frågor. Barnkören och Kören Glorious sjunger

 

31/3, Midfastosöndagen

Skällinge: 9.30 Högmässa

Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst med små och stora. Barn, fika. Bibelutdelning till alla födda 2016. Kom och var med! 

Gödestad: 18.00 Tid för eftertanke: Cafégudstjänst runt livets frågor. Taizésånger, lugn och ro

 

 2/4, tisdag

Ekekullen: 10.30 Mässa

 

7/4, 5 sönd. i Fastan

Hunnestad: 9.30 Högmässa

Grimeton: 11.00 Gudstjänst 

Nösslinge: 18.00 Tid för eftertanke: Cafégudstjänst runt livets frågor. Taizésånger, lugn och ro. Himledalskören sjunger

 

 11/4, torsdag

Ekekullen: 10.30 Bibelstund

 

14/4, Palmsöndagen

Rolfstorp: 9.30 Högmässa. Efteråt kaffe och  försäljning till förmån för kyrkans fasteinsamling 

Gödestad: 11.00 Gudstjänst 

Skällinge: 18.00 Tid för eftertanke: Cafégudstjänst runt livets frågor. Taizésånger, lugn och ro. Vi får besök av broder Frans-Eric från Franciskanklostret i Jonsered, som talar om vad Franciskus kan lära oss idag

 

15-18/4, måndag – torsdag

Rolfstorps församlingshem: 8.30 Morgonbön i Stilla veckan. Efteråt frukostfika

 

18/4, Skärtorsdag

Ekekullen: 10.30 Mässa 

Grimeton: 18.00 Mässa. Anette Wallin, fiol och sång

Skällinge: 19.30 Mässa. Anette Wallin, fiol och sång

 

19/4, Långfredag

Gödestad: 11.00 Långfredagsgudstjänst. Himledalskören

Nösslinge: 17.00 Stilla musik i Långfredagsskymningen. Jennyli Gustafsson, fiol

 

 21/4, Påskdagen

Hunnestad: 11.00 Familjemässa. Välkommen till en Gudstjänst för alla åldrar. Barnkören och Glorious. Psalmer på väggen,  Kyrkfika

Skällinge: 11.00 Gudstjänst med små & stora. Barn och barnkör. Fika

Rolfstorp: 18.00 Kvällsmässa med mycket lovsång. Lovsångsteamet

 

 22/4, Annandag Påsk

Nösslinge: 16.00 Mässa med Lovsångskören efter Emmausvandring från Mäshult. Vandringen startar 14.45. Se svenskakyrkan.se/himledalen för vägbeskrivning

 

28/4, 2 sönd. i Påsktiden

Gödestad: 9.30 Högmässa

Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst 

Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst. Monica Wall m.fl  sjunger in våren

 

5/5, 3 sönd. i påsktiden

Skällinge: 9.30 Högmässa

Grimeton: 11.00 Gudstjänst

Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst

 

 7/5, tisdag

Ekekullen: 10.30 Mässa

 

12/5, 4 sönd. i påsktiden

Rolfstorp: 11.00 Musikal: ”Sackéus” Succén fortsätter. Alla barnkörer, dansgruppen Move Your Body, kyrkbandet Christ Crew medverkar. Kanske blir det kyrkkorv efteråt? Present till barnen. Avslutning för barngrupperna. Internationella gruppen ordnar växtmarknad i församlingshemmet efteråt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Vägbeskrivning till Flähult

Flähults gård: Vägbeskrivning från Rolfstorps kyrka

Kör ut på väg 153 mot Ullared. Efter 4.5 km. Sväng höger kör 1.3 km. Sväng därefter vänster och kör 1.1 km. håll höger och kör ca 200 m. Gården ligger på höger hand.

Vägbeskrivning till Bäckaslätt

Bäckaslätt ligger vid Grimetons kyrka längs vägen mot Mjöavad. Huset är en gammal skola från 1870-talet med äldre skolinventarier samt diverse samlingar från bygden. 

Vägbeskrivning från Rolfstorpshållet. Kör in i Grimeton med kyrkan på höger hand. Sväng första vägen till vänster. Fortsätt rakt fram i cirka 1,8 km. Bäckaslätt ligger på vänster sida vägen och är ett rött trähus.

Vägbeskrivning till Mäshult

Från Skällinge: ta av mot Nösslinge vid Skällinge kyrka.

Efter ca 3 km sväng vänster, det står Mäshult 2 på skylten.

Följ vägen rakt fram i ca 2 km - framme! 

Parkera utanför murarna.