Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Predikoturer och vägbeskrivningar

Sommaren 2019

Välkommen till gudstjänst i Himledalens församling   

 

9/6, Pingstdagen

Hunnestad: 9.30 Högmässa

Skällinge: 11.00 Gudstjänst 

Rolfstorp/Flähult: 18.00 Friluftsgudstjänst i Flähult. Veddige U-svänggäng spelar. Kom och var med! 

10/6, Annandag Pingst

Grimeton/Bäckaslätt: 19.00 Friluftsgudstjänst med kören ”Glorious”

13/6, torsdag

Ekekullen: 10.30 Bibelstund 

16/6, Heliga Trefaldighets dag

Rolfstorp: 8.00 Morgonbön. Sedan pilgrimsvandring till Ullared.

Åkulla: ca 11.00 Pilgrimsmässa. Mässans starttid beror på pilgrimsvandringens förutsättningar.  

Nösslinge: 18.00 Kvällsgudstjänst

20/6, torsdag

Ekekullen: 10.30 Gudstjänst

 22/6, Midsommardagen

Skällinge: 9.30 Högmässa

Grimeton: 11.00 Gudstjänst 

23/6, Den helige Johannes döparens dag

Gödestads vägkyrka öppnar. Kyrkan öppen kl. 13-17 hela veckan med andakt 15.00.  Utställning på temat ”Stickat”

Rolfstorp: 16.00 Midsommarmässa

Gödestad: 18.00 Temafriluftsgudstjänst i kyrkoruinen ”Skapelsen”. Mellami sjunger och spelar

27/6 torsdag

Gödestad 18.00 Musik i vägkyrkan. Sånggruppen ”Gott folk”. Motorträff från kl. 16.00. Damma av finbilen, traktorn eller mopeden och var med! 

30/6, 2 sönd. ef. Trefaldighet

Rolfstorp: 9.30 Högmässa 

Nösslinge: 11.00 Gudstjänst 

Hunnestad: 18.00 Kvällsmässa

 

Vägkyrka i Rolfstorp 1-21/7. Kyrkan öppen 13-17 med andakt kl. 15.00.

 

2/7, tisdag

Ekekullen: 15.00 Andakt i vägkyrkan

4/7, torsdag

Rolfstorp: 18.00 Musik i vägkyrkan. Mårten Nordhall & Linnea Eriksson, sång 

6/7 lördag

Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön med musik. Gränslaget spelar folkmusik

7/7, 3 sönd. ef. Trefaldighet

Grimeton: 9.30 Högmässa

Hunnestad: 11.00 Gudstjänst 

Skällinge/Mäshult: 18.00 Friluftsgudstjänst På Mäshult. Kom och var med! Extra sång och musik

11/7, torsdag

Ekekullen: 10.30 Bibelstund

Rolfstorp: 18.00 Musik i vägkyrkan. Mikael Börresen, Walter Berggren, klarinett och orgel  

14/7, 4 sönd. ef. Trefaldighet

Skällinge: 9.30 Högmässa

Gödestad: 11.00 Gudstjänst 

Rolfstorp: 18.00 Kvällsmässa

18/7, torsdag

Ekekullen: 10.30 Gudstjänst

Rolfstorp: 18.00 Musik i vägkyrkan. Linnéa Andersson sång, fiol

20/7 lördag

Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön med musik. Sibbarps spelmanslag spelar folkmusik. 

21/7, Apostladagen

Hunnestad: 9.30 Högmässa

Skällinge: 11.00 Gudstjänst

Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst 

28/7, Kristi förklarings dag

Gödestad: 9.30 Högmässa

Rolfstorp 11.00 Gudstjänst 

Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst

4/8, Kristi förklarings dag

Nösslinge vägkyrka öppnar. Kyrkan öppen 13-17hela veckan med andakt 15.00. 

Grimeton: 9.30 Högmässa

Nösslinge: 11.00 Gudstjänst Himlakören sjunger

Hunnestad: 18.00 Kvällsgudstjänst

6/8, tisdag

Ekekullen: 10.30 Mässa 

10/8, lördag

Nösslinge: 18.00 Helgsmålsbön med musik. Gruppen Fyrton sjunger och spelar

11/8, 8 sönd. ef. Trefaldighet

Rolfstorp: 9.30 Högmässa

Skällinge: 11.00 Gudstjänst 

Gödestad: OBS 17.00 Musikgudstjänst. Varbergs gospel under ledning av Elisabeth Willix 

15/8, torsdag

Ekekullen: 10.30 Bibelstund

18/8, 9 sönd. ef. Trefaldighet

Nösslinge: 9.30 Högmässa

Hunnestad: 11.00 Gudstjänst

Grimeton: 18.00 Kvällsgudstjänst

22/8, torsdag

Ekekullen: 10.30 Gudstjänst

25/8, 10 sönd. ef. Trefaldighet

Skällinge: 9.30 Högmässa

Gödestad: 11.00 Gudstjänst 

Rolfstorp: 18.00 Kvällsgudstjänst 

31/8 lördag

Rolfstorp: 11.00 Konfirmation  

1/9, 14 sönd. ef. Trefaldighet

Hunnestad: 9.30 Gudstjänst

Grimeton: 11.00 Högmässa med de nykonfirmerade. Lovsång, psalmerna på väggen, fika

Nösslinge: 18.00 Kvällgudstjänst

5/9, torsdag

Ekekullen: 10.30. Mässa 

8/9, 12 sönd. ef. Trefaldighet

Gödestad:  9.30 Högmässa

Rolfstorp: 11.00 Gudstjänst

Skällinge: 18.00 Kvällsgudstjänst

 

 

Vägbeskrivning till Flähult

Flähults gård: Vägbeskrivning från Rolfstorps kyrka

Kör ut på väg 153 mot Ullared. Efter 4.5 km. Sväng höger kör 1.3 km. Sväng därefter vänster och kör 1.1 km. håll höger och kör ca 200 m. Gården ligger på höger hand.

Vägbeskrivning till Bäckaslätt

Bäckaslätt ligger vid Grimetons kyrka längs vägen mot Mjöavad. Huset är en gammal skola från 1870-talet med äldre skolinventarier samt diverse samlingar från bygden. 

Vägbeskrivning från Rolfstorpshållet. Kör in i Grimeton med kyrkan på höger hand. Sväng första vägen till vänster. Fortsätt rakt fram i cirka 1,8 km. Bäckaslätt ligger på vänster sida vägen och är ett rött trähus.

Vägbeskrivning till Mäshult

Från Skällinge: ta av mot Nösslinge vid Skällinge kyrka.

Efter ca 3 km sväng vänster, det står Mäshult 2 på skylten.

Följ vägen rakt fram i ca 2 km - framme! 

Parkera utanför murarna.