Kontakt/Personal

Växel: 0340-664080

Bokning: 0340-664086 Må-fr 9.00-12.00 Maria Edvinsson

Om du behöver personbevis eller vigselintyg/hindersprövning kontakta www.skatteverket.se, 0771-567 567.

Präster

Kyrkoherde

Heléne Enarsson  Tel: 0340-66 40 81

Komminister

Johannes Ivarsson  Tel: 0340-66 40 82

Kyrkans jourtjänst  har jourtelefon 031-80 06 50 och vid akuta ärenden når du Jourhavande präst via nödnumret 112.

Pedagog

Arienne Assarsson Tel: 0340-66 40 83 

Ingegerd Larsson Tel: 0340-66 28 15

Kantorer

Marina Bengtsson Tel: 0340-66 40 84

Eva Johbarn Tel:0340-664088

Expeditionspersonal

Kyrkokamrer

Anna Elisson  Tel: 0340-66 40 89

Administratör

Maria Edvinsson  Tel: 0340-66 40 86 (Bokning och kyrkogårdsfrågor)

Kyrkvaktmästare

Weilott Ragnarsson Tel: 0340-66 28 11 Vaktmästare i Grimeton

Anton Ingemarsson Tel: 0340-66 40 87 Vaktmästare Gödestad 

Gunilla Nilsson  Tel: 0340-66 28 12 Vaktmästare Hunnestad

Vanja Söderberg  Tel: 0340-66 28 13 Vaktmästare Nösslinge

Stefan Ingemarsson  Tel: 0340-66 40 85  Arbetsledande vaktmästare Rolfstorp

Emil Olsson  Tel: 0340-66 28 10 Vaktmästare Skällinge