Foto: Maria Edvinsson

Skällinge församlingshem

Skällinge församlingshem är beläget ca 300m norr om kyrkan, alldeles intill prästgården.

 Rymmer max 100 personer