Begravning

I Svenska Kyrkan har vi begravningsgudstjänst för att säga farväl och tacka för en människa. Vi överlämnar den döda människan till Gud.

  Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund och uppföljning. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga tar kontakt med sin församling och berättar om dödsfallet. Då kan man enkelt prata om det som hänt och också få hjälp med saker som själaringning, tacksägelse och annat. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå, även om många väljer att göra det.

Till dig som har förlorat en anhörig

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden. I församlingen finns det präster och en diakon som vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Vi är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. Du får gärna kontakta oss.

 

Nedan finns en bild på församlingens bårtäcke som vi lånar ut om man så önskar.

Himledalens församlings bårtäcke Foto: Anton Ingemarsson