Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi arbetar med att anpassa församlingens arbete så att vi uppfyller förordningens krav på personuppgiftshantering och datasäkerhet.

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi är alla skapade av Gud och unika. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Om du har frågor eller vill veta mer om vilka uppgifter församlingen hanterar om dig, kontaktar du kyrkoherde Andreas Patriksson eller församlingens dataskyddsombud Ulla-Britt Tölander