Foto: Anders Brosché

Göteborgs Haga församling

Haga är en liten församling med stor plats för alla - en öppen mötesplats där människor kan ges möjlighet att erfara möte med Gud, där vi kan möta varandra som människor och där varje människa ges möjlighet att möta sig själv.

Diakoni i Haga församling

Haga församling kommer att vara utan diakon till mitten av juli. Torsdag 15 juli börjar församlingens nye diakon Robert Christensson. Vi hänvisar under tiden till domkyrkopastoratets övriga diakoner som du kan få kontakt med via pastoratets hemsida.

Haga församling på Youtube:

Orgelsoppa

Hagakyrkans unga körer

Gudstjänst och andakt

Musik

Haga församling på facebook