Foto: Anders Sjöling

Göteborgs Haga församling

Haga är en liten församling med stor plats för alla - en öppen mötesplats där människor kan ges möjlighet att erfara möte med Gud, där vi kan möta varandra som människor och där varje människa ges möjlighet att möta sig själv.

Haga församling på Youtube:

Orgelsoppa

Musik

Gudstjänst och andakt

Hagakyrkans unga körer

Haga församling på facebook