Foto: Patrik Sandström

Haga Motettkör

Haga Motettkör är en SATB-kör som framför både små och stora verk av stora och kända eller mindre kända kompositörer varje år. Gäller det barock är det alltid med orkester på tidstrogna instrument samt solister – både externa och interna.

Barockrepertoar har tidigare varit främst ”vår grej” och det är också där som vi med framgång gjort fullsatta konserter i Hagakyrkan de senaste åren. Med koraler på svenska där församlingen får sjunga med har det verkligen varit succé.
Men vi är inte främmande för nutida körmusik. Nyskrivna verk är spännande! Under de år som gått av det nya årtusendet så har många kompositörer varit mycket flitiga. Musik som passar väl för svenska körer, med många stämmor och feta klangmattor och kluster. Dessutom har vi egna kompositörer i kören så vi får även göra musik som ingen annan gjort tidigare.
 
Kören repeterar på tisdagar i Haga Församlingshem och i Hagakyrkan mellan 18.30 och 21-21.30.
 
Vi deltar i Haga Församlings gudstjänster två-tre gånger per termin, lördagsmusik och i egna körkonserter då vi framför blandad repertoar. Kören startades vintern 1998 och hösten 1999 tog Haga församlingsorganist Ulrike Heider över ledningen.
 
Är du intresserad av att sjunga i Haga Motettkör?
Kontakta körledare Ulrike Heider ulrike.heider@svenskakyrkan.se
.