Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkören

I Hagakyrkans barnkör sjunger flickor och pojkar i åk 1-3. Som körbarn får du uppleva glädjen att sjunga med många fina kompisar! Du får en klassisk skolning i sång och musikteori.

Kören har en blandad repertoar, och vi arbetar aktivt med tonbildning, gehörsträning, rytm och puls och förberedande notläsning. Vi framträder regelbundet i Hagakyrkan i gudstjänster och konserter. Varje läsår innehåller ett större musikaliskt projekt och varje framträdande sker i samarbete med någon eller några av Göteborgs bästa musiker!

Vi deltar i några av Hagakyrkans gudstjänster med det bästa ur vår repertoar! Ibland sjunger vi självständigt, ibland i samarbete med Hagakyrkans Juniorkör eller Hagakyrkans Ungdomskör.

Varje körövning ska ge sångglädje och vidgad kunskap! Vi jobbar med rösten, gehöret och med musikteori på ett lustfyllt sätt.

Barnkören övar måndagar kl 16.30-17.20 i Haga församlingshem. Terminsavgift 300 kr.

Intresseanmälan till körledare Ida-Maria Brunt via mail,

idamariabrunt@gmail.com