Foto: Anders Brosché

Mötesplatser och grupper

Att mötas är möjlighet - att träffa andra, kanske nya - att komma med sig själv - att komma lite från sig själv - att komma till sig själv