Foto: Anders Brosché

Haga-/Christinaekören

Haga-/Christinaekören är en blandad kör för alla åldrar och har idag 40 medlemmar. Kören är en viktig del av församlingens musikliv och sjunger regelbundet i kyrkans gudstjänster.

Hagakören är en blandad kör för alla åldrar och har idag 40 medlemmar.
Kören är en viktig del av församlingens musikliv och sjunger regelbundet i kyrkans gudstjänster.
En del av medlemmarna är också engagerade i församlingens övriga verksamhet som t ex kyrkvärdar, kyrkguider, textläsare och andra verksamheter.
Körens syfte är att jobba med olika projekt och musikstilar såsom Taizé, Iona eller svensk folkmusik.
Körresor till Rom och Wien har skapat en stark social gemenskap som blivit omistlig. Kören träffas varje onsdag kl 13.30-15.00.