Foto: Maja Kristin Nylander

Juniorkören

Hagakyrkans juniorkör samlar sångare i åk 4-6. Som körsångare får du uppleva glädjen att sjunga med många fina kompisar! Du får en klassisk skolning i sång och musikteori, och får delta i konserter och festivaler.

Körarbetet syftar till att ge varje sångare goda musikaliska grundkunskaper! På ett lustfyllt sätt övar vi rösten, gehöret, rytm och notläsning. Repertoaren är blandad och bjuder på en stor bredd. Verksamheten vilar på två ben, där den musikaliska träningen är det ena och vänskap och samarbete är det andra. Kören sjunger enstämmigt och tvåstämmigt, och framträder regelbundet i Hagakyrkan i gudstjänster och konserter. Kördagarna innehåller sång och aktiviteter som fördjupar gemenskapen.

 Vi deltar i några av Hagakyrkans gudstjänster med det bästa ur vår repertoar! Ibland sjunger vi självständigt, ibland i samarbete med Hagakyrkans andra körer.

Varje körövning ska ge sångglädje och vidgad kunskap! Vi jobbar med rösten, gehöret och med musikteori på ett lustfyllt sätt.

Juniorkören övar i Hagakyrkan onsdagar kl 16-17. Samling med frukt från kl. 15.40. Terminsavgift 350 kr.

Vårterminen startar den 20 januari. Välkommen med en intresseanmälan!

Till intresseanmälan

Kristina Nelson

Kristina Nelson

Göteborgs Haga församling

Barnkörledare

Foto: Maja Kristin Nylander

Citat ur kören:

"Det roligaste med kören är att vara med alla snälla människor."

"Vi har blivit som en familj."

"Alla peppar varandra."

"Det roligaste är att läsa noter"

"Jag känner mig väldigt duktig för jag vågar ta i!"