Foto: Anders Brosché

Församlingsråd Haga

Församlingsrådet är den lokala församlingens styrelse och utses av pastoratets kyrkoråd. I Hagakyrkan kan du nästan alltid träffa på någon av ledamöterna i söndagens gudstjänst.

Niclas Wiklund, ordförande
Christina Ljungars, vice ordförande
Regina Pernblad, ordinarie ledamot
Olof Lundqvist, ordinarie ledamot
Sheila Andersson, ersättare
Lars Petersson, ersättare
Christina Petersson, ersättare