Foto: Anders Brosché

Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Händelser som möter och bär oss, som gör det större än bara oss själva, som tar emot oss ut i livet och tar farväl av oss när vi lämnar det.

Boka dop, vigsel och begravning i Hagakyrkan

Kontakta bokningscentralen och boka tid för dop, bröllop och begravning. Bokningscentralen svarar på frågor som rör kyrkliga förrättningar i nio kyrkor i centrum. Läs mer!

Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling, ett uttryck för att varje människa är skapad och älskad av Gud. Barn, ungdom eller vuxen spelar ingen roll, dopet är öppet för alla oavsett ålder.

Konfirmation

Livet är fullt av frågor. Konfirmationstiden är en möjlighet att prata om det som känns stort och viktigt. Om Gud, tro, kärlek, frihet, orättvisor, ensamhet… Framförallt om det som känns angeläget just nu. Det är ett tillfälle i livet att tillsammans med andra fundera över det som kallas livets stora frågor.

Vigsel

I människors vänskap och kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek. Det gäller all vänskap liksom relationen mellan två människor.

Begravning

Vid begravningsgudstjänsten uttrycker vi vår tacksamhet för det positiva som den avlidna fått betyda under sitt liv och överlämnar henne/honom i Guds kärleks hand.