Miljöarbete

Tack, gode Gud, för moder Jord. Än bär hon oss och vad vi gjort... Hon bringar träd och frukter fram och blomstersmyckar alla land. Sv Ps 23:5

Sedan hösten 2015 är Haga församling miljödiplomerat enligt första steget. Vi arbetar aktivt för att belysa vårt skapelseansvar och firar varje termin en gudstjänst som belyser vår miljö och naturen vi fått ett ansvar för.

Vi är glada och tacksamma för att församlingen och medarbetarna känner sig delaktiga i detta viktiga arbete.

Några av de saker vi gör:

Vi samtalar om vårt gemensamma skapelseansvar och lyfter fram det vid gudstjänster och samlingar.

Vi försöker minimera vår förbrukning av bl a papper.

Vi källsorterar i församlingens lokaler.

Vi har alltid ett ekologiskt/rättvisemärkt alternativ vid kyrkkaffet.

Och såklart mycket, mycket mer!

Med detta vill vi skapa hopp och framtidstro för vår miljö och för oss människor.