Hagakyrkans unga körer

Hagakyrkans unga körer samlar barn och ungdomar från hela Göteborg. Här får du sjunga, utveckla rösten och musikaliteten!

I våra körer får du jobba med erfarna körledare. Du får lära känna musik av många olika slag. Vi samarbetar med professionella musiker, och satsar på hög kvalité. Du får göra upplevelser under våra konserter och körresor, och du får dela glädjen och gemenskapen med många nya vänner. Under kördagarna, som innehåller sång och aktiviteter, lär du känna dina körkompisar. Hagakyrkans unga körer är en viktig del av Haga församlings musikliv.

I Hagakyrkans barnkör sjunger barn i åk 1-2.

I Hagakyrkans juniorkör sjunger barn i åk 3-6.

Hagakyrkans ungdomskör samlar ungdomar från åk 7 och uppåt.

Läs mer och anmälan under respektive kör!

 

Kontakt:
Körledare Kristina Nelson
kristina.nelson@svenskakyrkan.se

Barnkören

I Hagakyrkans barnkör sjunger flickor och pojkar i åk 1-2. Som körbarn får du uppleva glädjen att sjunga med många fina kompisar! Du får en klassisk skolning i sång och musikteori.

Juniorkören

Hagakyrkans juniorkör samlar sångare i åk 3-6. Som körsångare får du uppleva glädjen att sjunga med många fina kompisar! Du får en klassisk skolning i sång och musikteori, och får delta i konserter och festivaler.

Ungdomskören

Hagakyrkans ungdomskör består av sångvana ungdomar från åk 7 och uppåt. Du ingår i en trygg och tillåtande gemenskap, och får utveckla rösten och musikaliteten under inspirerande ledning av Kristina Nelson!