Meny

Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta

En del av Svenska kyrkan - Osa Ruotsin kirkkoa

Kolehti/Kollekt    Swish 123 427 16 31

Hyvä seurakuntalainen ja kotisivuillamme vieraileva! 

Tänä vuonna jouduimme viettämään koko kevään poikkeusoloissa. Monet joutuvat olemaan eristyksissä ja yksinäisyys saattaa ahdistaa. Useiden ihmisten mielen täyttää huoli ja ahdistus omasta ja läheisten elämäntilanteesta ja tulevaisuutta varjostavat tummat pilvet. Suunnitelmat ovat muuttuneet.

Kristillisen pääsiäisen tausta on israelilaisten lähdössä Egyptistä (2. Moos. 12) Silloinkin aikaa valmistautumiseen oli vähän. Ovipieliin siveltiin karitsan verta, jotta kuoleman enkeli tiesi olla tulematta. Lähtö tapahtui nopeasti. Luvattuun maahan kansa pääsi vasta 40 vuoden kuluttua.

Jeesus kärsi ja kuoli pääsiäisjuhlien aikana. Kolmantena päivänä kaikki muuttui. Kristuksen hauta oli tyhjä, ylös noussut Vapahtaja kohtasi seuraajiansa. Kuolema oli voitettu, luvattu maa tässä ja nyt. Elämä voittaa kuoleman.

Siunattua kesää Sinulle!

Martti Paananen

Kirkkoherra

 

Bästa församlingsmedlem och gäst här på vår hemsida!

Den här våren var mycket annorlunda än tidigare år. Många måste hålla sig isolerade och ensamheten kan skapa ångest. Människor fylls av oro och ängslan för sin egen och sina närmastes livssituation och framtiden skyms av mörka moln. Planerna inför påsk har ändrats.

Den kristna påskens bakgrund finns i israeliternas uttåg ur Egypten ( 2. Mos. 12). Då var det också knappt om tid att förbereda sig. På dörrposterna strök man blod av ett lamm så att dödsängeln visste att inte komma dit. Uppbrottet skedde snabbt och Israels folk kom fram till det utlovade landet först 40 år senare.

Jesus led och dog under påskhögtiden. På tredje dagen ändrades allting. Kristus grav var tom och den uppståndne Frälsaren mötte sina följare. Döden var övervunnen, det utlovade landet var här och nu. Livet vinner döden.

En välsignad sommar!

Martti Paananen

kyrkoherde

 

 

 

 

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.

Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.

Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Biskop Martins bön i Coronasmittans tid

Tukholman suomalainen seurakunta toivottaa kaikille siunattua kesää!
Juhannuksen jälkeen on tarkoitus taas viettää jumalanpalvelukset kirkossa mutta on myös mahdollista osallistua seurakunnan facebook-sivun kautta. Heinäkuussa ja elokuussa lounaskonsertit keskiviikkoisin klo 12.30 ovat kirkossa ja Raamattukertomukset klo 14 ovat netissä. Kirkko avoinna arkisin klo 10-15.
På grund av den rådande situationen hålls det ännu inga gudstjänster eller andakter 
i kyrkan. Efter midsommar är det planerat att fira gudstjänst i kyrkan men man kan också delta via församlingens facebooksida. I juli och augusti är lunchkonserterna på onsdagarna kl 12.30 och Bibelberättelserna kl 14 sänds på nätet. Kyrkan är öppen vardagar kl 10-15.

Kesä seurakunnassa 2020 Sommaren i församlingen

Tukholman suomalainen seurakunta toivottaa kaikille siunattua kesää! Juhannuksen jälkeen on tarkoitus taas viettää jumalanpalvelukset kirkossa mutta on myös mahdollista osallistua seurakunnan facebook-sivun kautta. Heinäkuussa ja elokuussa lounaskonsertit keskiviikkoisin klo 12.30 ovat kirkossa ja Raamattukertomukset klo 14 ovat netissä. Kirkko avoinna arkisin klo 10-15. På grund av den rådande situationen hålls det ännu inga gudstjänster eller andakter i kyrkan. Efter midsommar är det planerat att fira gudstjänst i kyrkan men man kan också delta via församlingens facebooksida. I juli och augusti är lunchkonserterna på onsdagarna kl 12.30 och Bibelberättelserna kl 14 sänds på nätet. Kyrkan är öppen vardagar kl 10-15.

Tukholman Suomalaisessa Seurakunnassa / i Finska kyrkan i Stockholm

Konsertit 2020 Konserter

Tukholman Suomalaisessa Seurakunnassa / i Finska kyrkan i Stockholm

Tiesitkö että on Palveleva puhelin on myös suomeksi! Palvelee joka ilta klo 21-24 puhelinnumero 020-25 25 00. På svenska finns Jourhavande präst, se nedan.

Palveleva puhelin/Jourhavande präst

Tiesitkö että on Palveleva puhelin on myös suomeksi! Palvelee joka ilta klo 21-24 puhelinnumero 020-25 25 00. På svenska finns Jourhavande präst, se nedan.

Tutustu seurakuntalehteen! Läs församlingstidskriften!

Seurakuntalehti Elävät Kivet / Församlingsblad Levande Stenar

Tutustu seurakuntalehteen! Läs församlingstidskriften!

keskiviikkoisin klo 14. Favebookissa / onsdagar kl 14 på Facebook 
viikkoina/ veckorna 25-35

Kertomuksia Raamatusta/Berättelser från Bibeln

keskiviikkoisin klo 14. Favebookissa / onsdagar kl 14 på Facebook viikkoina/ veckorna 25-35

Suomalaisen seurakunnan toimintamuotoja / Finska församlingens verksamheter

Tule mukaan! / Kom med!

Suomalaisen seurakunnan toimintamuotoja / Finska församlingens verksamheter

På grund av smittorisken har vi inställt verksamheten för våren. Se sändningarna av gudsjtänster på nätet.

Finlandssvenskt i Finska kyrkan

På grund av smittorisken har vi inställt verksamheten för våren. Se sändningarna av gudsjtänster på nätet.