Act Ruotsin kirkko/ Act Svenska kyrkan

JAETAAN TASAN SAMAN TAIVAAN ALLA. 45 miljoonaa ihmistä uhkaa akuutti nälänhätä. Voit tukea Act Ruotsin kirkon työtä 2022 seuraavien kanavien kautta / Du kan stöda Act Svenska kyrkans arbete 2022 genom följande kanaler: Swish: 123 427 1631 viesti/meddelande. "FASTA". Webb:www.svenskakyrkan.se/act/gava, Plusgiro 900 122- 3 tai / och Bankgiro 900 – 1223 KIITOS LAHJASTASI! / TACK FÖR DIN GÅVA!

YHDESSÄ VOIMME VAIKUTTAA!

Olemme yhdessä globaalisten haasteiden edessä. Yhdessä voimme vaikuttaa ja saada aikaan muutosta. Vaikka monet meistä ovat joutuneet karanteeniin tai muuten rajoittamaan sosiaalista kanssakäymistä, voimme kuitenkin edelleen sydän avoinna levittää rakkautta ympärillemme - niin lähelle kuin kauas. 

Tulethan mukaan paastonajan kampanjaan, vaikkapa lahjoittamalla sopivaksi katsomasi summan swishaamalla  tilille  900 1223. Sydänkiitos lahjastasi!

Dela lika under samma himmel


Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Stöd Act Svenska kyrkans  arbete för fred, jämställdhet och rättvisa. Swisha din gåva till 900 1223. 

 

 

 

 

Världen står inför vår tids största humanitära kris – just därför är det dags att tänka om


Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så dramatiskt under bara ett år som under 2020. ”Business as usual” kommer inte att räcka efter ett år där ingenting längre är som vanligt.

Vissa siffror får en att stanna upp och vackla till. Som att var tionde minut dör ett barn under 5 år i Jemen av orsaker som är helt och hållet möjliga att förhindra, som till exempel svält. Det betyder ett barn precis när du började läsa den här texten, och ett barn till precis när du slutat.

2020 var året då extrem fattigdom som en konsekvens av coronapandemin ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hungersnöd. Det var året då motsvarande en halv miljard heltidsjobb förlorades och då 91 % av världens samtliga elever drabbades av skolstängningar. Det var också året då antalet som drabbades av naturkatastrofer fortsatte öka efter det varmaste decenniet någonsin uppmätt, samtidigt som världens väpnade konflikter fortsätter med oförändrad intensitet. Det högsta priset för händelserna under det senaste året bärs av barnen. 

Är det något som 2020 har visat oss är det dels hur olika globala utmaningar samverkar och förstärker varandra under en global krissituation, dels hur svaret på utmaningarna måste hittas i lokalt arbete uppbackat av global solidaritet. För att nå dit måste vi flytta både makt och resurser till de människor som lever i de mest utsatta miljöerna.

Vi måste stärka det förebyggande arbetet, rusta individer och samhällen för att kunna stå mot katastrofer bättre och samordna långsiktiga, fredsbyggande och humanitära insatser. Och de som ska planera, prioritera och genomföra insatserna bör så långt som möjligt vara lokalbefolkningarna och de lokala organisationerna själva. Det är de som finns på plats före, under och efter en kris, som oftast har både närvaron och tilliten i samhället, och det är deras insatser och arbete som är avgörande både för att hantera varje särskild krissituation, och för att försöka förhindra återkommande kriser.

Hopp finns, inte minst i hur unga människor världen över trots skolstängningar, ökad arbetslöshet och ökad utsatthet för våld gått samman och lett både sociala och humanitära insatser under pandemin. De har varit volontärer på hälsokliniker och soppkök, de har startat digitala kampanjer och samarbeten och de har höjt sina röster för rättvis maktfördelning, demokrati och arbete för klimatet. Det visar också hur lokala initiativ kunnat ta mer plats under ett år när många internationella organisationer tvingats hem under lockdowns, och hur central lokal aktivism är för att samhällen ska fungera under en kris.

Med stor uppfinningsrikedom har många av våra partner hittat nya vägar att hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade kvinnor per år är bland de högsta i världen, har både hunger och våld i hemmet ökat under pandemin. När vår partner från ACT-alliansen delar ut matpaket läggs i paketen även information om var våldsutsatta kan vända sig för att få hjälp. Genom att hembesök för att lämna matpaket görs, får man även en inblick i hur situation i hemmet ser ut, utan att peka ut någon som utsatt för våld.

Vi har fått lära oss att vi inte kan ta för givet att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi vet att vi kan vända utvecklingen. Det ger hopp! Men det är inte självklart att vi kommer lyckas, för det har aldrig varit svårare. Det som krävs är gemensamma insatser, medvetna och tuffa beslut och att vi uppfyller löftena om mer resurser i händerna på de människor som drabbas av katastrofer. Genom din gåva kan vi komma längre.

Henrik Fröjmark

Act Svenska kyrkan

Finska församlingens internationella arbete är en del av det internationella arbete som Svenska kyrkan arrangerar. Genom De vackraste julsångerna-konserterna, olika evenemang och kollekt samlar man in medel som används för att hjälpa människor i nöd på olika håll i världen.
Svenska kyrkan genomför sitt hjälparbete genom lokala kyrkor och internationella kyrkliga nätverk. Din insats är viktig. Du kan hjälpa genom att ge bidrag eller genom att komma med i verksamheten.

Ruotsin kirkon kansainvälinen työ on osa Tukholman suomalaisen seurakunnan kansainvälistä toimintaa. Myyjäisten, Kauneimmat joululaulut–tilaisuuksien, erilaisten tempausten ja kolehtien kautta saatavilla tuloilla autetaan hätää kärsiviä eri puolilla maailmaa.
Ruotsin kirkon kansainvälinen avustustyö toteutetaan yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja kirkollisten järjestöjen kautta. Sinun panoksesi on tärkeä. Voit auttaa lahjoittamalla rahaa tai tulemalla mukaan toimintaan.