Kansainvälinen työ / Internationella arbetet

Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer. Tillsammans sprider vi hopp! Voit tukea Act Ruotsin kirkon työtä 2020 seuraavien kanavien kautta / Du kan stöda Act Svenska kyrkans arbete 2020 genom följande kanaler: Swish: 900 1223, Webb:www.svenskakyrkan.se/act/gava, Plusgiro 900 122- 3 tai / och Bankgiro 900 – 1223 KIITOS LAHJASTASI! / TACK FÖR DIN GÅVA!

Vi lever alla under samma himmel

Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. 135 miljoner människor lever redan i akut behov av humanitärt stöd och i och med coronaviruset försvåras en redan omöjlig situation för många fler.  Särskilt kvinnor och barn drabbas av våld, förlorade försörjningsmöjligheter och osäkerhet. 

Tillsammans med systerkyrkor och lokala krafter står vi upp för mänskliga rättigheter och genomför livsavgörande diakonala insatser bland människor som lever i utsatta situationer. Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris. Nu mer än någonsin ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel. 

Du behövs
Våra systerkyrkor och partner har bett om våra böner och vårt stöd när de, som vi, ställer om sin livsviktiga verksamhet. Samtidigt ser vi en minskning i insamlade medel under fasteaktionen när insamlingsaktiviteter blivit inställda. Nu kraftsamlar vi för att kunna möta de ökade behoven. Du behövs i detta, mer än någonsin! 

Här mera om situationen i världen under coronakrisen: Act Svenska kyrkan och coronakrisen

Just nu ber våra systerkyrkor och partner om våra förböner och vårt stöd i kampen för att skydda människor, vars livssituation förvärrats ytterligare på grund av coronapandemin.

Vi ser en viss minskning av insamlade medel under årets fasteaktion på grund av att många insamlingsaktiviteter blivit inställda. Nu behöver vi kraftsamla för att kunna möta de ökade behoven. Era bidrag behövs i detta, mer än någonsin.

Act Svenska kyrkan drivs av tron på att Gud har skapat alla människor med samma värde och samma rättigheter. Vårt uppdrag, som kyrka och som medmänniskor, handlar om att försvara varje människas rätt till mat, utbildning, försörjning och hälsa. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Finska församlingens internationella arbete är en del av det internationella arbete som Svenska kyrkan arrangerar. Genom De vackraste julsångerna-konserterna, olika evenemang och kollekt samlar man in medel som används för att hjälpa människor i nöd på olika håll i världen.
Svenska kyrkan genomför sitt hjälparbete genom lokala kyrkor och internationella kyrkliga nätverk. Din insats är viktig. Du kan hjälpa genom att ge bidrag eller genom att komma med i verksamheten.

Ruotsin kirkon kansainvälinen työ on osa Tukholman suomalaisen seurakunnan kansainvälistä toimintaa. Myyjäisten, Kauneimmat joululaulut–tilaisuuksien, erilaisten tempausten ja kolehtien kautta saatavilla tuloilla autetaan hätää kärsiviä eri puolilla maailmaa.
Ruotsin kirkon kansainvälinen avustustyö toteutetaan yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja kirkollisten järjestöjen kautta. Sinun panoksesi on tärkeä. Voit auttaa lahjoittamalla rahaa tai tulemalla mukaan toimintaan.