Meny

Finlandssvenskt i Finska kyrkan

På grund av smittorisken har vi inställt verksamheten för våren. Se sändningarna av gudsjtänster på nätet.

Finska kyrkan i Stockholm är till för alla finländare som bor i Stockholmstrakten. Ett par till tre gånger per termin ordnas en Finlandssvenska kyrksöndag med svenskspråkig mässa, kyrklunch och konsert eller något annat program. Övrig verksamhet på svenska är vissa tvåspråkiga gudstjänster och Syföreningens möten. Vill du vara med och påverka den finlandssvenska verksamheten i Finska församlingen i Stockholm så kontakta birgitta.forsman@svenskakyrkan.se