Finska församlingen i Stockholm

Församlingens historia och nutid

Finska kyrkan ligger på Slottsbacken, mittemot slottet. Kyrkan är inrymd i Lilla Bollhuset, som tidigare använts av hovet som bollhus. Invigdes 1725 som kyrka.
Historiens första finskspråkiga gudstjänst hölls i Stockholm i oktober 1533 i Svartbrödernas klosterkyrka. Svartbrödraklostrets kors har stått som förebild för korset på Finska kyrkans takås. Korset påminner om det ögonblick, som även Finska församlingen i Stockholm räknar som tidpunkten för sin födelse.


Kyrkans gamla trädörrar är från 1700-talet. I den här byggnaden spelade man på 1600-talet såväl boll som teater. Byggnaden har fungerat som kyrka sedan 1725, då Finska församlingen i Stockholm köpte den med medgivande av kung Fredrik. Kyrkan kallades länge Fredriks kyrka.


Altarväggen pryds av en altartavla föreställande Jesu uppståndelse. Den är en i Stockholm målad kopia av en originalmålning av fransmannen Jean Andrae. Altarkonstruktionen är en skapelse av hovarkitekten Göran Adelcrantz. Han hjälpte år 1725 församlingen att omvandla bollhuset till kyrka.


Då församlingen på 1680-talet fick använda Riddarholmskyrkan som sin gudstjänstkyrka fick man lov att efter påtryckning av dem som upplät kyrkan skaffa en egen takkrona till kyrkan. Några finska skrån införskaffade 1684 en takkrona, som efter att ha hängt i Riddarholmskyrkan flyttades till Finska kyrkan. Nu hänger den närmast altaret. De två andra stora takkronorna har på 1690-talet prytt den tyska kyrkan i Nyen i Ingermanland. Man lyckades rädda takkronorna undan Peter den Stores fälttåg och med de flyende svenskarna transportera dem till Stockholm. År 1734 donerades de på försorg av släkten Luhr till Finska kyrkan.
Kyrkan präglas av de dubbla läktarna baktill, av vilka den nedre på 1730-talet dekorerades med de finländska landskapens vapen och lejonvapnet.


På övre läktaren finns den äldsta orgeln i Stockholm, en Schwan-orgel från 1790, som restaurerades 1990-91 och togs i bruk igen efter 50 år.


I kyrkans främre del finns en annan orgel som togs i bruk 1995. Den är den första kororgeln av finsk tillverkning i Sverige och hör till de nyaste orglarna i Stockholm. Mitt emot kororgeln finns predikstolen från 1760-talet. Predikstolen och sakristian samt vigselkapellet bakom denna är en donation av dåvarande kyrkorådsmedlemmen, notfiskaråldermannen Henrik Österman.

Försök hitta järnpojken!
Intill kyrkan färdigställdes 1975 ett församlingshus med församlingsexpedition, församlingssalar och personalens tjänsterum.


Den minsta statyn i Stockholm, Liss Erikssons "Järnpojke", finns även den i Bollhustäppan bakom Finska kyrkan och besöks av de flesta turisterna i staden.


Antependiet (altarduken) är broderad 1944 av Ester Boussard. Här avbildas livets träd, vars stam öppnar sig till ett kors.