Seurakuntalehti / Församlingsblad

Seurakunnan jäsenille lehti tulee postissa mutta löytyy myös PDF muodossa tästä tai sitten voit hakea sen kirkolta. Församlingen medlemmar får tidskriften hem i posten men den finns här också i PDF format eller så kan du hämta den från kyrkan.

Levande stenar är församlingens egen församlingstidning som utkommer fyra gånger per år, i mars, maj, augusti och november. Den grundades 1967. Levande stenar skickas ut till samtliga kyrkotillhöriga i församlingen. En annons i Levande stenar når ca 7000 hushåll inom Storstockholm.

Boka din annons: 08-440 82 03

Ilmoitusmyynti: 08-440 82 03

Lue viimeisin numero täältä/ Läs senaste numret här!

Elävät kivet on seurakunnan oma lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa, maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1967 lähtien. Elävät kivet postitetaan kaikille seurakunnan jäsenille.  Ilmoitus Elävissä kivissä tavoittaa n. 7000 kotitaloutta Suur-Tukholman alueella.

----------

Viimeisimmät lehdet voit ladata tästä ja lukea pdf-versiona.

De senaste numrena kan du ladda ner här och läsa som pdf-fil.