Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta Besöksadress: Slottsbacken 2.B-C, 11130 Stockholm Postadress: BOX 2281, 10317 STOCKHOLM Telefon:+46(8)4408200 E-post till Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aikuistoiminta / Vuxenverksamhet

Tule ja löydä oma paikkasi!

Aikuistoimintaa on kaikki seurakunnassamme tapahtuva toiminta, joka on kohdistettu aikuisiässä oleville. Aikuisikä on ihmisen elämänkaaressa pitkä aikajana, pisimmillään n. 70–80 vuotta. Tämä tuo aikuistoimintaan haasteellisuutta: kuinka nähdä, tavoittaa, kohdata aikuisiän eri vaiheissa ja siten eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Seurakunta järjestetäänkin monenlaista toimintaa sekä päivävapaalaisille että työelämässä oleville.

Voit valita elämässäsi pysäkin, ruumiin ja sielun hengähdyspaikan, tuntea yhteenkuuluvuutta, jakaa ajatuksiasi elämästä ja kristinuskosta tai toimia vapaaehtoisena.  Tule mukaan! Toimintaa on seurakuntakodissa Slottsbackenilla, Skärholmenin kirkolla ja Spångassa. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti syksyllä ja keväällä. JPEG muodossa/ i JPEG-form: Tässä syyskauden ryhmät / Höstterminens grupper

 

Kom och hitta din plats!

All verksamhet som är riktad mot vuxna är ju vuxenverksamhet. Det som gör själva arbetet till en utmaning är att målgruppen vuxna sprider sig över flera generationer och innefattar som bäst cirka 70–80 år av människans liv. En viktig fråga är hur man bäst kan nå fram till dessa människor som befinner sig i olika faser av livet. Inom vuxenverksamhets ramar anordnar församlingen många slags verksamhet både för dagslediga och de som fortfarande är med i arbetslivet.

Du kan välja en hållplats i livet, ett andrum för kropp och själ, känna gemenskap, dela dina insikter om liv och kristen tro eller arbeta ideellt. Kom med! Verksamheten sker i församlingshemmet på Slottsbacken och i Skärholmens kyrka och i Spånga. Kretsarna samlas regelbundet terminsvis.

Uppgifter om verksamheter finns i kalendern.

Yhteystiedot/ Kontakt

Leila Mänttäri, pappi

tel. 08-4408211

leila.manttari@svenskakyrkan.se

 

Eila Kastu, diakoni

tel. 08-4408215

eila.kastu@svenskakyrkan.se

 

Maija Toivola, seurakunta-assistentti

tel. 08-4408214

maija.toivola@svenskakyrkan.se