Aikuistoiminta / Vuxenverksamhet

Kaikki toiminta on väliaikaisesti tauolla. All verksamhet är för tillfället på paus.

Tule ja löydä oma paikkasi!

Aikuistoimintaa on kaikki seurakunnassamme tapahtuva toiminta, joka on kohdistettu aikuisiässä oleville. Aikuisikä on ihmisen elämänkaaressa pitkä aikajana, pisimmillään n. 70–80 vuotta. Tämä tuo aikuistoimintaan haasteellisuutta: kuinka nähdä, tavoittaa, kohdata aikuisiän eri vaiheissa ja siten eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Seurakunta järjestetäänkin monenlaista toimintaa sekä päivävapaalaisille että työelämässä oleville.

Voit valita elämässäsi pysäkin, ruumiin ja sielun hengähdyspaikan, tuntea yhteenkuuluvuutta, jakaa ajatuksiasi elämästä ja kristinuskosta tai toimia vapaaehtoisena.  Tule mukaan! Toimintaa on seurakuntakodissa Slottsbackenilla, Skärholmenin kirkolla ja Spångassa.

 

Raamatun äärellä alasalissa keskiviikkoisin parittomilla viikoilla  klo 18-19. 

Luovan kirjoittamisen piiri alasalissa joka kolmas tiistai 

Tilkkutupa alasalissa keskiviikkoisin parillisilla viikoilla klo 13-15 

Naisten illat kirkkosalissa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18-19 

Svenska syföreningen i nedre salen varannan onsdag udda veckor kl 12-14.

Kom och hitta din plats!

All verksamhet som är riktad mot vuxna är ju vuxenverksamhet. Det som gör själva arbetet till en utmaning är att målgruppen vuxna sprider sig över flera generationer och innefattar som bäst cirka 70–80 år av människans liv. En viktig fråga är hur man bäst kan nå fram till dessa människor som befinner sig i olika faser av livet. Inom vuxenverksamhets ramar anordnar församlingen många slags verksamhet både för dagslediga och de som fortfarande är med i arbetslivet.

Du kan välja en hållplats i livet, ett andrum för kropp och själ, känna gemenskap, dela dina insikter om liv och kristen tro eller arbeta ideellt. Kom med! Verksamheten sker i församlingshemmet på Slottsbacken och i Skärholmens kyrka och i Spånga. Kretsarna samlas regelbundet terminsvis.

Uppgifter om verksamheter finns i kalendern.

Kerro, mitä on sydämelläsi – olen täällä sinua varten – älä jää yksin!

Berätta vad du har på hjärtat – jag är här för dig – bli inte ensam!

Man får tag på mig via e-post eller telefon/ Minut tavoittaa joko sähköpostitse: leila.manttari@svenskakyrkan.se tai puhelimitse: 08-44 08 211

 

 

 

Yhteystiedot/ Kontakt

Leila Mänttäri, pappi

tel. 08-4408211

leila.manttari@svenskakyrkan.se

 

Eila Kastu, diakoni

tel. 08-4408215

eila.kastu@svenskakyrkan.se

 

Maija Toivola, seurakunta-assistentti

tel. 08-4408214

maija.toivola@svenskakyrkan.se