Hallinto / Förvaltning

Kyrkorådet är församlingens styrelse, som skapar förutsättningar för verksamheten i församlingen och den ekonomiska förvaltningen samt bereder ärenden som avgörs av kyrkofullmäktige. församlingens kyrkoråd har 6 ledamöter och 4 suppleanter.

Kyrkofullmäktige i Finska församlingen i Stockholm har 24 ledamöter och 9 suppleanter. Kyrkofullmäktiges mandatperiod är 2022-2025.

 

Vem beslutar i församlingen?
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Röstberättigade församlingsmedlemmarna väljer fullmäktige vart fjärde år. Kyrkofullmäktige fattar beslut i bl.a. församlingens övergripande mål, budget, kyrkoavgift och övriga finansiella frågor. Kyrkofullmäktige väljer presidiet, kyrkorådet och församlingens revisorer.

Kirkkoneuvosto luo edellytykset seurakunnan toiminnalle ja valmistelee valtuuston päätettäväksi menevät asiat. Seurakunnan kirkkoneuvostossa on 6 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä.

Tukholman Suomalaisen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 24 varsinaista ja 9 varajäsentä. Kirkkovaltuuston toimikausi on 2022-2025.

Kuka päättää seurakunnassa?
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Äänivaltaiset seurakuntalaiset valitsevat valtuuston joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää seurakunnan tavoitteista, talousarviosta, kirkollismaksusta ja muista suurista kiinteistöjä ja taloutta koskevista kysymyksistä. Kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajiston, kirkkoneuvoston ja tilintarkastajat.

Suomalaisen seurakunnan kirkkovaltuusto / Församlingens kyrkofullmäktige:

Sverigefinländarna i Finska församlingen/Ruotsinsuomalaiset suomalaisessa seurakunnassa. 13 valtuustopaikkaa/ mandat.
Vakinaiset jäsenet/Ordinarie ledamöter: Seppo Ilmari Poutanen, Jaana Huusko, Outi Frisk, Pekka Samuel Turunen, Kristiina Ruuti, Riina Helena Turunen, Anja Tuulikki Dahlström, Päivikki Myrman, Rebecca Huusko, Mikael Ojanperä, Anneli Elisabet Yli-Säntti, Eeva Lindh, Pirjo Helena Kallio, Ersättare/varajäsenet:  Katariina Hanna Maria Holma, Susanna Fooladi, Heli Thomé.

Närvarande kyrka i Stockholms stift/ Läsnäoleva kirkko Tukholman hiippakunnassa. 4 valtuustopaikkaa/mandat:
Vakinaiset jäsenet/Ordinarie ledamöter: Hanna Lappalainen, Jani Kenttälä, Asta Bergström, Linda Toivola

 Finlandssvenskar i Finska församlingen i Stockholm/ Suomenruotsalaiset Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. 7 valtuustopaikkaa/mandat: 
Vakinaiset jäsenet/Ordinarie ledamöter:  Ulla Pripp, Jan Huggare, Karl Arnerdal, AnnMari Englund Öberg, Kerstin Lindström, Rosmari Rönnqvist, Margot Benisch

Seurakunnan  kirkkoneuvosto / Församlingens  kyrkoråd

Vakinaiset jäsenet/Ordinarie ledamöter:
Ruotsinsuomalaiset suomalaisessa seurakunnassa/Sverigefinländare i Finska församlingen: Kristiina Ruuti (puheenjohtaja/ordförande), Seppo Poutanen, Päivikki Myrman, Jaana Huusko.
Finlandssvenskarna i Finska församlingen: Jan Huggare
Läsnäoleva kirkko Tukholman hiippakunnassa/Närvarande kyrka i Stockholms stift: Jani Kenttälä (varapuheenjohtaja/vice ordförande)
Varajäsenet/Ersättare:
Ruotsinsuomalaiset Suomalaisessa seurakunnassa/ Sverigefinländare i Finska församlingen: Riina Turunen, Outi Frisk
Finlandssvenskar i Finska församlingen: Anne-Marie Englund, Rosmari Rönnqvist
Läsnäoleva kirkko Tukholman hiippakunnassa/Närvarande kyrka i Stockholms stift: Hanna Lappalainen.