Diakonia / Diakoni

Diakonia merkitsee palvelua, ja kuuluu kirkon perustehtäviin. Diakoni betyder tjänst och är ett av kyrkans grunduppdrag.

Diakonin uppsöker, hjälper och stödjer dem som är i kroppslig, själslig eller andlig nöd. Församlingens diakonala verksamhet vill erbjuda möten och gemenskap där fördjupade mänskliga relationer kan skapas och där människor kan återfinna sin egen styrka så som den är given varje människa i skapelsen. Det ovansagda sker i verksamheten genom att medarbetarna är tillgängliga för enskilda samtal, själavård och akut hjälp till församlingsbor och dem som vistas på församlingens område. Arbetet sker också i grupper och samlingar som motsvarar församlingsbornas livsfrågor samt andliga och psykosociala behov.

--------------------------------------------------------------

Diakonia etsii, auttaa ja tukee niitä, jotka ovat fyysisen, henkisen tai hengellisen avun tarpeessa. Seurakunnan diakonaalinen työ tarjoaa tapaamisia ja yhteisöllisyyttä, joissa voidaan luoda inhimillisä suhteita ja joissa ihmiset voivat löytää oman voimansa, joka on annettu jokaiselle jo luomishetkessä. Tämä edellä mainittu tapahtuu toiminnassa, jossa työntekijät ovat seurakuntalaisten ja muiden seurakunnan alueella olevien käytettävissä yksityiseen keskusteluun, sielunhoitoon ja äkilliseen apuun. Työ tapahtuu myös ryhmissä ja kokoontumisissa, jotka lähtevät seurakuntalaisten elämänkysymyksistä ja hengelliseen ja psykososiaaliseen tarpeeseen.

Puhelinajat / telefontider:

Diakoni/Diakon Eila Kastu 08-440 82 15; ma/mån 9.30-11.00, ke/ons 13.30-15.00

Diakonia-assistentti/Diakonisassistent Maija Toivola 08-440 82 14; pe/fre 9.30-11.00

 

Tapaamiset sopimuksen mukaan. Besök enligt överenskommelse.