Jäsenyys / Medlemskap

Vill du bli medlem? / Haluatko tulla jäseneksi?

Som medlem i Finska församlingen i Stockholm blir du delaktig i församlingen som är verksam främst i Finska kyrkan i Gamla stan, dessutom får du med posten församlingens tidskrift Levande Stenar / Elävät Kivet fyra gånger om året.  Beställ anhållan om kyrkotillhörighet eller byte av församling på tfn 08-440 82 00 eller per epost: finska.forsamlingen@svenskakyrkan.se     

Vem kan tillhöra Finska församlingen?

För att du ska kunna bli kyrkotillhörig i Finska församlingen måste du bo inom Stockholms stift. Utöver detta har du någon anknytning till Finland: Du är född i Finland, du har en förälder från Finland eller du är gift med någon som är kyrkotillhörig i Finska församlingen.

Kuka voi liittyä Suomalaiseen seurakuntaan?

Tukholman Suomalaiseen seurakuntaan voi kuulua henkilö, joka asuu Tukholman hiippakunnassaja jolla on jokin yhteys Suomeen tai suomalaisuuteen: hän on syntynyt Suomessa, jompi kumpi vanhemmista on Suomesta tai hän on naimisissa Tukholman Suomalaisen seurakunnan jäsenen kanssa. Tilaa seurakuntaan liittymislomake tai seurakunnanvaihtamislomake seurakunnan toimistosta: 08-440 82 00, tai sähköpostitse finskaforsamlingen@svenskakyrkan.se.