Det här ger medlemskapet!

Nyhet Publicerad Ändrad

Att du är medlem gör att kyrkan kan fortsätta finnas både i dag och i framtiden. Därför behövs du!

Som medlem bidrar du till att både du själv och andra kan ta del av:

Det sociala arbetet

Vi stöder genom vår diakoni människor som är sjuka, ensamma eller som har problem på annat sätt. Vi bjuder in till gemensamma aktiviteter och kan stötta ekonomiskt. Vi erbjuder också gratis enskilda samtal under tystnadsplikt till alla som vill ha det. Som medlem är du med och stöttar livsviktigt internationellt arbete genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Kyrkorummen

Kyrkan erbjuder rum för tystnad, lugn och eftertanke i motsats till så många andra platser runt omkring oss. Ofta fylls de också av vacker körsång, konserter och musik i andra former. De ger möjligheter till gemenskap och gudsmöten. Våra kyrkor är en viktig del av det svenska kulturarvet. Det är du som medlem med och bevarar till kommande generationer. I Arvidsjaurs församling finns idag 3 kyrkor.

Riterna

Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. Vi erbjuder dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vår tradition och egna erfarenheter har lärt oss mycket om vad som kan bära livet i både glädje och sorg. Det delar vi gärna med oss av.

Samtalspartnern

Vi vill stimulera samtalet om etik och andra livsfrågor. Vi vill förmedla tro, hopp och en känsla av livsmening till de människor vi möter. Det sker i egen regi, såväl som i samarbete med skolor, föreningar och företag. Vi tror att vår röst är viktig i dagens samhälle. Som medlem hjälper du den att fortsätta höras.

Verksamheterna

Vi erbjuder barn och ungdomar sammanhang där de tillsammans kan växa i trygghet och självkänsla. Vi försöker skapa en meningsfull fritid och förmedla goda kunskaper. I alla åldrar får människor möjligheter att upptäcka en personlig kristen tro och utvecklas i den.

Du kan också bidra på andra sätt

Det finns alltid möjligheter att engagera sig i församlingens verksamheter. Att vara med och fira gudstjänst är ett sätt. Eller varför inte gå med i någon av våra körer eller ställa upp som ideell ledare i någon barngrupp? Det finns många möjligheter att bidra till din församling. Hör gärna av dig, så berättar vi mer!