Foto: Margareta Andersson

Bibelsamtal

En eftermiddag i månaden finns det möjlighet till ett öppet och nyfiket samtal med utgångspunkt i bibeln.

Under våren 2018 finns det i Moskosels kyrka möjlighet till ett öppetoch nyfiket samtal kring olika teman med utgångspunkt i bibeln. En fortsättning på höstens bibelsamtal.

Vi träffas:

tisdag den 23 januari klockan 14.00 och pratar om "Försonig och förlåtelse"

 

Vill du veta med Kontakta:

Margareta Andersson komminister 0960-478 06

Maria Hällgren Björk diakon 0960-478 21