Foto: Emma Dahlbäck/IKON

Samiskt konfirmandläger 2018

Välkommen till konfirmandläger för samisk ungdom på Edelviks folkhögskola i Burträsk den 16 juni till 1 juli! Konfirmandtiden startar första advent 2017 och pågår under vårterminen. Anmälan kan göras 15 september–15 oktober 2017.

NYA RUTINER FÖR ANMÄLAN

Anmälan sker via konfirmandens hemförsamling. Målsman tar alltså kontakt med hemförsamlingen för att lämna in de uppgifter som ska skickas vidare till Luleå stift.

Detta kan du göra mellan den 15 september och 15 oktober 2017. Vid sen anmälan (efter 15 oktober) ges plats i mån av tillgång.

 

KOSTNAD OCH REGLER VID ÅTERBUD

  • Den totala avgiften för lägret är 5 000 kronor varav en anmälningsavgift på 2 500 kronor ska vara betald senast den 31 januari 2018. I och med detta är den blivande konfirmanden antagen till lägret.
  • Resterande summa, 2 500 kronor, ska vara betald senast den 31 mars 2018.
  • I händelse av återbud efter 31 januari 2018 återbetalas endast avgifterna mot uppvisande av läkarintyg.
  • Alla avgifter faktureras målsman.

STARK TRADITION

Konfirmandläger för samisk ungdom har lång och stark tradition. Svenska kyrkan i Luleå stift är huvudarrangör och Härnösands stift och Svenska kyrkan på nationell nivå är medarrangörer. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete ligger till grund för lägret.

FÖR VEM?

Lägret är till för samiska ungdomar som är födda 2003 och/eller går i åk 8 och som vill vara med om ett konfirmandläger där fokus ligger på bearbetningen av vad det är att ha samisk, ung och kristen identitet. Lägret tar emot samiska ungdomar från hela landet.

TIDPUNKT

Konfirmandtiden börjar i och med första advent 2017. Lägret pågår den 16 juni till 1 juli. Lägret avslutas med själva konfirmationen.

PLATS

Plats för lägret är Edelviks folkhögskola som ligger i Burträsk, Västerbotten, en bit in från kusten nära Skellefteå. Burträsk är ett levande samhälle med goda kommunikationer. Man tar sig enklast hit med bil eller buss, kombinerat med flyg för den som kommer långt ifrån. Skellefteå flygplats ligger tre mil från Edelvik. Burträsk med omnejd är vinterbetesmark för Malå skogssameby. Svenska kyrkan är huvudman för skolan. Mer information finns på edelvik.se och om Burträsk på burtrask.se

FÖRÄLDRAMÖTE

Alla föräldrar till de blivande konfirmanderna kommer att kallas till föräldramöte under vårterminen inför lägret. 

UPPLÄGG

Konfirmation betyder "bekräftelse" och hör ihop med dopet. Du, kyrkan och församlingen tillsammans bekräftar ditt dop och gemenskapen med Gud. Om du inte är döpt kan det ske antingen i hemförsamlingen före, eller i samband med lägret i Burträsk.

Konfirmandtiden börjar första advent 2017. Du kommer att få olika uppdrag och uppgifter att göra inför lägret. Det kan handla om att lära känna din hemförsamling, delta i gudstjänster och ta reda på mer om din samiska identitet med mera. Kontakten sker via e-post mellan konfirmander och konfirmandledare.

EN TID I DITT LIV

Konfirmationslägret blir en tid i ditt liv då du får bearbeta vem du är som ung same. Det finns tid och plats för att lära känna dig själv, de andra deltagarna och Gud på ett nära sätt. Att konfirmera sig innebär att fundera över sitt eget liv kopplat till Bibelns berättelser och kristen tro.

Under konfirmandtiden försöker vi synliggöra samernas identitet som ett ursprungsfolk med egen kultur, egna språk med mera, som skiljer sig från den svenska kulturen. Olika samiska språkvarieteter, såväl som slöjd och jojk finns med. Arbetet sker i upptäckarpass, samtal och övningar i mindre grupper.

Lägret har friluftsprägel och många aktiviteter och arbetspass sker utomhus. Vi gör utflykter i närområdet.

MAT OCH LOGI

Boendet sker i flerbäddsrum. Edelvik erbjuder god mat, fin miljö och närhet till bad och samhälle med butiker, apotek med mera.

LEDARE

Ledarstaben består av personal från Edelvik, vuxna kyrkliga ledare och unga ledare varav de flesta är samer.

FEST

I samband med konfirmationen hålls en fest till vilken familjerna själva anmäler gäster och betalar en kuvertavgift. Kostnaden för konfirmandernas middag är inkluderad i lägeravgiften.

KONFIRMATION

Konfirmationsgudstjänsten hålls i Burträsk kyrka där konfirmanderna och deras familjer får plats att delta utan problem. Efter gudstjänsten bjuds alla på kyrkkaffe innan konfirmanderna skiljs åt.


Kontaktperson:

Anna-Stina Wikström 
Edelviks folkhögskola ansvarig projektledare/Pedagog 
Skelleftevägen 1 
937 32 Burträsk 
Direkt: 0914–79 51 06 
Mobil: 070–639 94 09
anna-stina.wikstrom@svenskakyrkan.se