Foto: Margareta Andersson

Hoppets kapell

Hoppets kapell är ett gravkapell och ligger i anslutning till kyrkan och kyrkogården i Arvidsjaur.

Kapellet byggdes 1957 och invigdes den 7 december 1958. Under år 2001 byggdes Hoppets kapell om, en handikappanpassad toalett inreddes vid entrén, ett kapprum byggdes längst bak i kapellet och en ramp som ger rörelsehindrade möjlighet att nå koret.

Foto: Margareta Andersson

KONTAKT
Pastorsexpedition: 0960-478 00
Kyrkogården: 0960-478 11 eller 0960-478 18

Hoppets kapell
Interiör av kapellet Foto: Margareta Andersson

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten och kan användas som kistdekoration i stället för en blomsteruppsättning.

Minnestelegram

Om du vill ha hjälp att ordna ett minnestelegram går det bra att ringa till församlingsamlingsexpeditionen i  Arvidsjaur så hjälper vi dig: 0960-478 00.
Om du vill skicka ett minnestelegram är adressen: 
Arvidsjaurs församling, Skillnadsgatan 27, 933 31 Arvidsjaur

 

Adressen gäller alla minnestelegram, oavsett i vilket kapell eller kyrka begravning sker.