Foto: Margareta Andersson

Kyrkogårdar

Kyrkogården - en plats för den sista vilan och en plats för oss som är kvar. Kanske inbjuder miljön till en lugn promenad eller en stunds avkoppling för stilla tankar. I Arvidsjaurs församling finns 3 kyrkogårdar alla med sin egna unika karaktär. Arvidsjaurs kyrkogård, Glommersträsks kyrkogård och Moskosels kyrkogård.

Arvidsjaurs kyrkogård

På 1890-talet blev kyrkogården runt Arvidsjaurs nuvarande kyrka fullbelagd och 1896 upprättades det en plan för en ny kyrkogård som uppfördes i början av 1900-talet. Kyrkogården har utvidgats i flera omgångar. 

Vintervy av kyrkogården Foto: Lena Jakobsson-Lundgren

Kontakta: Kyrkogårdsföreståndare Carina Johansson  0960- 478 18

Glommersträsk kyrkogård

I början av 1916 beslutade kyrkostämman att en begravningsplats skulle uppföras i Glommersträsk. Begravningsplatsen invigdes den 2 oktober 1922 av Luleå stifts biskop Olof Bergqvist. 

Foto: Margareta Andersson

Kontakta: Kyrkogårdsföreståndare Carina Johansson  0960- 478 18

Moskosels kyrkogård

I samband med att Moskosel fick egen kyrka anlades också en kyrkogård bredvid kyrkan. Den invigdes den 24 februari 1964 av kyrkoherden Victor Svedberg. 

Foto: Margareta Andersson

Kontakta: Kyrkogårdsföreståndare Carina Johansson  0960- 478 18

Foto: Margareta Andersson