Foto: Margareta Andersson

Kyrkorglarna

I Arvidsjaurs församling finns det fyra kyrkorglar, tre av dem finns i kyrkorna och den fjärde återfinns i Hoppets kapell.

Arvidsjaurs kyrka

Orgeln som idag finns i Arvidsjaurs kyrka sattes in 1954. Den är en Grönlundsorgel och är tillverkad i Gammelstad utanför Luleå. Orgeln har 19 register. Orgelfasaden är ritad av kyrkans arkitekt.

Disposition över orgeln i Arvidsjaurs kyrka:

Huvudverk:

Foto: Margareta Andersson

Principal 8’
Gedackt 8’
Oktava 4’
Oktava 2’
Kvint 1 1/3’
Mixtur 4 ch
Trumpet 8’

Svällverk:

Rörflöjt 8’
Principal 4’
Gedack 4’
Blockflöjt 2’
Sifflöjt 1’
Scharf 3 ch
Krumhorn 8’
Tremulant

Pedal:

Subbas 16’
Koralbas 8’
Rörgedackt 4’
Skallmeja 4’
Fagott 16’

Koppel:

HV+SV, P+SV, P+HV
 
 

Glommersträsk kyrka

1954 ersattes den gamla orgeln med en orgel från Grönlunds orgelfabrik i Gammelstad utanför Luleå. Orgeln har 12 register och är placerad på orgelläktaren i väster. 

DISPOSITION ÖVER ORGELN I Glommersträsk kyrka:

Huvudverk:

Rörflöjt 8’
Principal 4’
Gedakt 4’
Blockflöjt 2’
Scharff 2 ch

Öververk:

Gedakt 8’
Rörflöjt 4’
Principal 2’
Kvint 1 1/3’
Tremulant

Pedal:

Subbas 16’
Gedakt 8’
Nachthorn 2’

Koppel:

HV+ÖV, P+ÖV, P+HV

Moskosels kyrka

Orgeln har en slät, enkel träfasad och står till höger framme i koret. Den har 6 stämmor och är tillverkad av Grönlunds orgelfabrik i Gammelstad utanför Luleå. 

Moskosels kyrkorgel
Kyrkorgeln i Moskosel Foto: Margareta Andersson

DISPOSITION ÖVER ORGELN I Moskosels KYRKA:

Gedakt 8’ B/D
Rörflöjt 4’ B/D
Principal 4’ B/D
Scharff 2ch
Waldflöjt 2’ B/D
Subbas 16’

Koppel:

P+HV, Svällare

Hoppets kapell

Orgeln är tillverkad av Grönlunds orgelfabrik i Gammelstad utanför Luleå. Den invigdes i maj 1968.

Foto: Margareta Andersson

DISPOSITION ÖVER ORGELN I Hoppets kapell:

Gedakt 8’ B/D
Rörflöjt 4’ B/D
Principal 4’ B/D
Sesqualtera 2 ch B/D
Waldflöjt 2’ B/D
Subbas 16’

Koppel:

P+HV, svällare