Diakoni
Foto: Madelen Zander /IKON

Diakoni

Vi finns mitt i livet, mitt i vardagen. Ibland kan man behöva stöd utifrån. Det kan t.ex. vara nödvändigt att tala med någon som lyssnar. Vi har givetvis tystnadsplikt så det du berättar stannar i rummet. Det kan också vara skönt att veta.

Att mötas

I mötet med en annan människa – blir vi mer mänskliga!

En viktig del i diakonin är mötet mellan människor. Att skapa mötesplatser och att mötas. I dessa möten händer det alltid något. Vi upplever att behovet av mötesplatser har ökat. Kanske för att vi någonstans på vägen har tappat bort ”köksbordet”.  Med köksbordet menar vi det vanliga, vardagliga och en stund mitt i vardagen mötet. När en släkting, vän eller granne tittar in några minuter. Kanske är det för att vi inte anser oss ha tid, men ännu oftare kanske det beror på att vi tror oss kunna störa. Men vänskap stör inte.

I församlingen finns många mötesplatser. Det är gudstjänster i kyrkorna och i vissa byar, kyrklunch i Moskosel, träff för daglediga i Glommersträsk, Lauker och Arvidsjaur. Vi har samtalsgrupp om sorg, grupp för dig som vårdar anhörig i hemmet m.m. Det finns dessutom en grupp som heter Besökstjänstgruppen. Den finns i  Arvidsjaur. Denna grupp har särskilt till uppgift att finnas med i församlingens uppdrag att göra hembesök. Varje person i gruppen har någon/några som man har kontakt med och besöker. Ibland går man även på uppvaktning till någon som fyller 90 år eller mer.

Vi kan alla hjälpas åt att se och bry oss om människor i vår närhet. Måtte vi sluta tänka att vi stör och frimodigt kliva över varandras trösklar och mötas kring köksbordet – där har det kommer det alltid att ske så många spännande möten och samtal.


Vi som har ett speciellt ansvar för diakonin i Arvidsjaurs församling är:

Diakon

 Maria Hällgren Björk           0960-478 21

Dikoniassistent

Eva Karlsson                         0960-478 05