Unga vuxna och vuxna

Platser för samtal, andningspauser och engagemang – för varandra och andra.

Mötesplatser

Det finns många, långa och smala vägar i vår församling. Den första rakan innan en kurva kan ibland kännas oändlig. På några ställen är vägen lite bredare, så att där kan en bil köra in och stanna till när det kommer en mötande bil. Dessa platser är markerade med ett vägmärke med ett stort M.

Bakfika

Varje torsdag eftermiddag mellan klockan 14.00-15.30 träffas vi i Församlingshemmet för gemenskap, fika och samtal.

Meditation

Välkommen till en stund för dig själv i vila och stillhet, tillsammans med andra.

Musik och körer

Att sjunga är roligt, hälsosamt och ger en gemenskap med andra. Det ger glädje åt både utövare och åhörare! Vi har många olika körer som erbjuder körsång för nästan alla behov och alla åldrar. Varje vecka övar deltagare från sex år och uppåt! Kom och var med i någon av våra körer och i gemenskap!

Höststart som ger extra energi

Det finns plats för alla! En efter en startar höstens verksamheter, och du är varmt välkommen till någon av dem.

Söndagmiddag

En trevlig gemenskap vid middagsbordet, en söndagafton klockan 16.30!

Bibelsamtal

En eftermiddag i månaden finns det möjlighet till ett öppet och nyfiket samtal med utgångspunkt i bibeln.

Kyrklunch

I Moskosels kyrka cirka en tisdag i månaden klockan 11.30 träffas vi till kyrklunch, andakt och trevlig gemenskap.

Leva vidare - samtalsgrupp om sorg

Här finns plats för Dig, Din sorg, Dina minnen och Dina frågor

Träff för daglediga

En mötesplats för dig som är ledig dagtid. En plats för gemenskap, fika, samtal och musik. Välkomna!