Foto: Lena Jakobsson-Lundgren

Konfirmationen är ett minne för livet

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek och måste man vara felfri? Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Foto: Margareta Andersson

Lär känna dig själv under konfirmandtiden

Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Du får en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in dig till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och med det menas bekräftelse av ditt dop och dig.

När du döps får du nämligen löftet att Gud alltid finns med dig genom livet. Under konfirmandtiden får du möjlighet att upptäcka vad det betyder.

Träffas ofta eller åka på läger

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. I en del församlingar träffas konfirmandgruppen regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller en hel helg i månaden. I andra församlingar är konfirmandtiden koncentrerad till några veckor på sommarlovet.

Du kan också åka på ett läger med en inriktning som du är intresserad av. Oavsett vilket alternativ du väljer tar det ungefär lika lång tid sammanlagt att konfirmeras.

Nya kompisar och mer kunskap

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du har fått svar på dina frågor, att du har fått många nya kompisar och har haft en jätterolig tid, och att du har lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen. Kanske var kristen tro något för dig, kanske inte, men du vet vad det handlar om.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.

Konfirmeras på andra språk

Svenska kyrkan erbjuder konfirmation på samiska, finska och teckenspråk i olika delar av landet.