Juluppropet 2016/2017

Nyhet Publicerad

I veckan inleddes Juluppropet för att samla in underskrifter för tre krav till regeringen. Sveriges kristna råd, där bland annat Svenska kyrkan ingår, står bakom Juluppropet.

Juluppropet vill skapa en mer human migrationspolitik i Sverige. Bakom uppropet finns medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd (SKR). Bakgrunden handlar om att i juni 2016 röstade riksdagen för en ny och mer restriktiv asyllagstiftning. Konsekvenserna innebar att människor på flykt riskerar att beskrivas som en social och ekonomisk belastning.
– I våra församlingar möter vi signaler om att många asylsökande har det svårt och man har en oro kring de här förändrade reglerna som skapar bekymmer för många. Det här behöver vi uppmärksamma, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift, i ett pressmeddelande.

Juluppropet innefattar tre krav: att alla som beviljas asyl i Sverige ska ha rätt till ett familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas och att ge trygghet och framtidstro till barn och unga.

Hur märks Juluppropet i Arvidsjaurs församling?
På gudstjänsterna under jul och nyårsdhelgerna kommer Juluppropet att läsas upp i våra kyrkor. Det kommer också finnas möjlighet att i samband med gudstjänsten skriva på uppropet.

Bakgrund
Bakom uppropet står Sveriges kristna råd, SKR, där 26 medlemskyrkor, bland andra Svenska kyrkan, finns med. År 2005 genomförde SKR Påskuppropet, vilket samlade 160 000 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik.

Mer information
På juluppropet.se kan man läsa mer och skriva under namninsamlingen. Juluppropet pågår fram till den 31 januari, därefter lämnas de insamlade namnen över till regeringen.

Följ utvecklingen i sociala medier via #juluppropet