Foto: Margareta Andersson

Advents-/julkonsert

Nyhet Publicerad

En kväll fylld av julstämning och härlig körsång tillsammans med Moskosels sångkör och Slagnäs kyrkokör.

Varmt välkomna till en kväll fylld med julstämning och härlig körsång i

Lauker byastuga måndagen den 19 december kl. 13.00

Moskosels kyrka tisdag den 20 december kl. 18.30