Foto: Unspalsch

Vad ska jag bli i framtiden? Vem är egentligen en riktig vän?

Nyhet Publicerad

Det är några av de frågor som dagens fjortonåringar ställer sig, enligt en ny rapport som tagits fram av Ungdomsbarometern. Frågor där svaren inte går att googla sig fram till. Här är konfirmationen en mötesplats där man får hjälp att formulera det man tänker och känner, lära känna sig själv och förstår hur andra tänker.

Rapporten Unga tankar 2016, som bygger på djupintervjuer och enkätfrågor, utforskar och kartlägger vad fjortonåringar i Sverige funderar på – vilka frågor som upptar deras tid. Rapporten är bland annat tänkt att fungera som ett samtida diskussionsunderlag för alla de ungdomar som varje år diskuterar livets små och stora frågor i Svenska kyrkans konfirmationsgrupper.

Vad ska jag bli?
Rapporten visar att det framför allt är fyra teman som är särskilt viktiga för fjortonåringarna – framtid, status, vänskap och tillit.
Även existentiella ämnen som meningen med livet och vad som händer efter döden finns bland de femton vanligaste frågeställningarna.
”Vad ska jag bli i framtiden?” är den fråga som fjortonåringarna funderar allra mest på. Att skapa sig en meningsfull och kul sysselsättning är av stor betydelse. Men även frågor som handlar om status, som ”Hur kan jag få ett jobb som är kul och välbetalt?” och ”Hur blir jag rik?”, ligger bland de fem vanligaste funderingarna, före ämnen som miljö och omvärld.
– Fjortonårsåldern är en brytningstid mellan barn och vuxen. Ungdomarna börjar tänka längre bort än till sommarlovet och fundera över sitt yrkesval, säger Anna Lundgren, präst och konfirmandsansvarig i Svenska kyrkan i Sverige.

Vem kan jag lita på?
Ett annat viktigt område är vänskap och tillit.
Cirka en fjärdedel av fjortonåringarna funderar varje dag på frågor som ”Vem kan jag lita på?”, ”Vem är egentligen en riktig vän?” och ”Kan jag alltid vara mig själv?”.
– Det här är frågor där svaren inte går att googla sig fram till. En del frågeställningar ryms kanske inte heller i vardagliga samtal med kompisar eller hemma. Här är konfirmationen en mötesplats där man får hjälp att formulera det man tänker och känner, lära känna sig själv och förstår hur andra tänker, säger Anna Lundgren.

 

 

Konfirmandtiden handlar om tro, hopp och kärlek.

Tillsammans med nya och gamla vänner, unga ledare, präst och pedagog får du chans att prata om sånt som är viktigt på riktigt, blanda lek och allvar och upptäcka nya sidor hos dig själv och den kristna tron. Med utgångspunkt i oss själva tänker vi tillsammans och försöker finna svar på frågor som varför vi finns till, vad det är att vara människa, vem Gud är och om Gud har något med mitt liv att göra. Ett minne för livet! Oavsett vem du är har vi något för dig. I Västermalms församling har vi flera olika konfirmandalternativ. Varför inte hänga på du också?– det blir ett minne för livet!