Vinter. Vit rappad kyrka i snö och lågt solsken.
Foto: Hans-Åke Grinde

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Vi är fyra församlingar med historia och framtid. Vårt pastorat består av fyra församlingar. Brunflo, Lockne, Marieby och Näs. Brunflo församling är i sin tur uppdelad i två distrikt; Brunflo och Torvalla. Hela pastoratet ligger kring Storsjöns östra sida och sträcker sig ett par mil söderut. Runt 10.200 medlemmar (december 2020)

Det här gäller nu för verksamheten i våra församlingar