Foto: Jenny Hellsing

Välkommen till Sudrets pastorat -Svenska kyrkan på Södra Gotland

Sundre, Hamra, Vamlingbo, Öja, Fide, Grötlingbo, Eke, Havdhem, Näs, Silte, Hablingbo, Alva, Hemse, Rone

Aktuellt i Sudrets pastorat

Skapelsebussen kommer till Hemse

Skapelsebussen kommer med hållbarhet i fokus; grön utställning och möjlighet till klädbyte. Hemse församlingshem 27 september kl. 9.30, i samband med Öppen förskola.

Konfirmation 2023-2024 i Sudrets pastorat

Den här hösten startar vi konfaläsåret första advent. Du som är född 2009, välkommen med din anmälan!

Ny termin med barn -& ungdomskörsång

Hemse församlingshem hösten 2023

Klasar av röda rönnbär.

Ny tid för våra söndagsgudstjänster och mässor i Sudrets pastorat

På söndagarna framöver är du välkommen kl.11.00, 14.00 och 18.00.

Barn och familje-verksamhet

Öppen förskola i Sudrets pastorat

För barn 0-5 år i sällskap med vuxen. Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Hemse församlingshem. Höstterminen startar den 13 september.

Musiklekis - sång & rytmik för stora och små

Torsdagar kl. 9.30 - 11.00 i Hemse församlingshem. Ledare: Karin Sutare och Maria Rudberg. Höstterminen startar den 7 september.

Kyrksöndag för barn och familj i Öja

I höst kommer vi att ha några söndagar som familjedag i Öja. Nästa tillfälle blir den 24 september.

Dop och konfirmation

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om.

Konfirmation 2023-2024 i Sudrets pastorat

Den här hösten startar vi konfaläsåret första advent. Du som är född 2009, välkommen med din anmälan!

Körverksamhet i Sudrets pastorat

Körer för barn

Vill du vara med och sjunga tillsammans med andra, eller är du nyfiken på att lära dig spela orgel? Kolla in här för mer information om musikverksamheten i Sudrets pastorat.

Ungdomskör i Sudrets pastorat

Ungdomskören Candela Voces, för dig som går i klass 5 och uppåt. Övning i Hemse församlingshem tisdagar kl.16.00-17.00

Körer för vuxna

I Sudrets pastorat finns det kyrkokör i Hemse, Havdhem och Öja. Du hittar mer information om körerna här.

Verksamhet för samtal, gemenskap och andakt

Gemenskapsträffar i Sudrets pastorat

Här finns information om träffpunkter i våra tre församlingar

Bibelsamtal i Öja prästgård

Tisdagar kl.19.00 jämna veckor

Klasar av röda rönnbär.

Speisn -en soppandakt

Mat gemenskap och andakt. I Hemse församlingshem varannan torsdag (jämna veckor) kl.18.00. Höststart 7 september.

Ett barn i rullstol får ett hjärta med texten Tänk att just du är du – så bra!

Andakt på Serviceboenden

I samarbete med de ekumeniska kyrkorna på Sudret firar vi regelbundet gudstjänster på våra serviceboenden runt om i pastoratet

En liten sten i jorden med texten Här vilar spindeln och ett litet kors av små pinnar.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Och är det verkligen så enkelt? När man dör kommer man till himlen och får träffa Jesus? Den som läst lite teologi vet att det är en snårig och mångfacetterad del av tron. " Läs tankar inför helgen av prästen Charlotte Frycklund.

Pastoratstidningen

Pastoratstidningen för Sudrets pastorat utkommer fyra gånger per år. Redaktionskommittén består av: Ing-Marie Tellström, Britta och Jan Lundqvist. Här kan du läsa det senaste numret av pastoratstidningen.

Någon knappar på sin mobiltelefon.

Kontakta oss i Sudrets pastorat

Kontaktuppgifter till personal på expeditionen, kyrkoherde m fl.