Välkommen till Sudrets pastorat -Svenska kyrkan på Södra Gotland

Sundre, Hamra, Vamlingbo, Öja, Fide, Grötlingbo, Eke, Havdhem, Näs, Silte, Hablingbo, Alva, Hemse, Rone

Musikgudstjänst vid Torpet i Grötlingbo

Söndagskväll efter midsommarhelgen är det tradition att fira musikgudstjänst vid Hembygdsföreningens fina plats vid det gamla torpet. Sudrets spelmanslag spelade och Kjell Jonasson ledde gudstjänsten inför ett 40-tal deltagare, En underbar sommarkväll i härlig miljö.