Foto: Jenny Hellsing

Välkommen till Sudrets pastorat -Svenska kyrkan på Södra Gotland

Sundre, Hamra, Vamlingbo, Öja, Fide, Grötlingbo, Eke, Havdhem, Näs, Silte, Hablingbo, Alva, Hemse, Rone

Kyrklördag för barn och familj i Öja

Öja församlingshem den 3 december kl.10.00-13.00 med luciaövning, julpyssel och gemenskap.

Luciafirande i Sudrets pastorat 2022

Här kan du se tid och plats för våra luciagudstjänster i pastoratet. Det finns flera tillfällen att välja på.

Öppen förskola

För barn 0-5 år i sällskap med vuxen. Kl. 9-11.30 i Hemse församlingshem. Gå vidare här och läs mer...

Musiklekis - sång & rytmik för stora och små

Torsdagar kl. 9.30 - 11.00 i Hemse församlingshem Musikledare: Jenny Hellsing & Karin Sutare

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om.

Körer för barn och ungdom

Vill du vara med och sjunga tillsammans med andra, eller är du nyfiken på att lära dig spela orgel? Kolla in här på sidan för mer information om vår musikverksamhet.

Körer för vuxna

I Sudrets pastorat finns det kyrkokör i Hemse och Havdhem. Gå vidare in på den här sidan för mer information.

Meditation "Att sitta sig till inre stillhet"

Onsdagar kl.17.15 i Hemse församlingshem

Speisn -en soppandakt

Mat gemenskap och andakt, Hemse församlingshem varannan torsdag (jämna veckor) kl.18.00

Gemenskapsträffar i Sudrets pastorat

Här finner du information om olika träffpunkter i våra tre församlingar

Bibelsamtal i Öja prästgård

Tisdagar kl.19.00 jämna veckor

Ett barn i rullstol får ett hjärta med texten Tänk att just du är du – så bra!

Andakt på Serviceboenden

I samarbete med de ekumeniska kyrkorna på Sudret firar vi regelbundet gudstjänster på våra serviceboenden runt om i pastoratet

Trött kvinna lutar sig tillbaka och tittar på ett barn.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Guds rike känns inte som det riktigt är i närheten, ärligt talat. Särskilt inte om det kräver en motinsats av mig. Att jag ska hålla mig alert, uthållig och frimodig." Läs Tankar inför helgen med prästen Maria Birgitta Agstam Häggkvist.

Pastoratstidningen

Pastoratstidningen för Sudrets pastorat utkommer fyra gånger per år. Redaktionskommittén består av: Britta & Jan Lundqvist, och Ing-Marie Tellström. Här kan du läsa det senaste numret av pastoratstidningen.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter