Foto: Anki Karlsson

Välkommen till Sudrets pastorat -Svenska kyrkan

Sundre, Hamra, Vamlingbo, Öja, Fide, Grötlingbo, Eke, Havdhem, Näs, Silte, Hablingbo, Alva, Hemse, Rone