Pastoratstidningen

Pastoratstidningen för Sudrets pastorat utkommer fyra gånger per år. Redaktionskommittén består av: Britta & Jan Lundqvist, Ing-Marie Tellström & Harri Rouhiainen. Här kan du läsa det senaste numret av pastoratstidningen.