GDPR

OM BILDER

Sudrets pastorat använder ofta bilder på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om församlingens verksamhet.  Bilderna vi tar används alltså i olika former av tryckt informationsmaterial, i församlingens folder som skickas ut till samtliga hushåll i församlingen, på vår egen webbplats och på sociala medier.

 

Ett skriftligt samtycke upprättas alltid innan fotograferingen där syfte och lagringstid anges och du kan när som helst upphäva ditt samtycke genom att kontakta Sudrets pastorat

 

Den som finns på bild i vår bildbank har rätt att få tillgång till dessa bilder, och även kräva att de raderas. Den som samtyckt till att bli fotograferad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Sudrets pastorat. Den användning som gjorts av bilderna innan samtycket tas tillbaka påverkas inte av att samtycket dras tillbaka.

 

För den som finns på bild i bildbanken och inte tycker att Sudrets pastorat hantering av bilder är korrekt, finns möjlighet att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskydds-myndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller all hantering av personuppgifter, dit även bilder på personer räknas