Havdhems församling

Prata med oss

Kontakt

Havdhems församling Besöksadress: Prästgårdsvägen 47, 62341 Havdhem Postadress: Box 4, 62316 Havdhem Telefon: +46(498)481025 E-post till Havdhems församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Havdhems församling

Eke, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Näs och Silte socknar

Välkommen till Havdhem!

Bild: Britta Lundqvist

Vi är en församling med sex socknar och ca 1050 kyrkotilllhöriga. Socknarna är Eke, Grötlingbo, Havdhem, Näs, Silte och Hablingbo. Våra vackra medeltida sockenkyrkor visar vi på annan plats. Kommande aktiviteter hittar du i kalendern här på webbplatsen.

Kyrkoval 2017

Klicka här för att se plats och tider för röstning i kyrkovalet. Observera möjlighet till förtidsröstning om du inte kan komma till vallokalen på valdagen den 17 september 2017

Månadens aktiviteter - klicka här!

Här rapporterar vi från vår verksamhet och informerar om kommande aktiviteter. Se för övrigt kalendern ovan eller längst ned på webbsidan - där finner du både gudstjänster och annat som händer i vår församling

Aktuellt

Här rapporterar vi från vår verksamhet och informerar om kommande aktiviteter. Se för övrigt kalendern ovan eller längst ned på webbsidan - där finner du både gudstjänster och annat som händer i vår församling

Jämnt fördelade över pastoratet ligger våra medeltida församlingskyrkor, alla med olika karaktär. Från de stora kyrkorna i Grötlingbo ("Sudrets domkyrka") och Hablingbo till de små kyrkorna i Eke och Silte.

Våra kyrkor

Jämnt fördelade över pastoratet ligger våra medeltida församlingskyrkor, alla med olika karaktär. Från de stora kyrkorna i Grötlingbo ("Sudrets domkyrka") och Hablingbo till de små kyrkorna i Eke och Silte.

Välkommen att fira gudstjänst varje söndag i någon av våra kyrkor

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst varje söndag i någon av våra kyrkor

Dopet är vägen in i den världsvida kyrkan, 
ett välkomnande i gemenskapen.
Familj och vänner deltar, i kyrkan eller på annan plats.

Dop

Dopet är vägen in i den världsvida kyrkan, ett välkomnande i gemenskapen. Familj och vänner deltar, i kyrkan eller på annan plats.

 

Alla som fyller fjorton år i år blir inbjudna till konfirmation. Tillsammans med andra får du åka på läger och upptäcka nya saker. Ni lär känna varandra genom lekar och övningar. Du får pröva dina egna vingar och du får en upplevelse att minnas hela livet. Konfirmation innebär gemenskap. Vi kommer att diskutera och söka svar på de stora frågorna kring kärlek, frihet, identitet, liv och död, tro och tvivel.

Vill du veta mer?

Kontakta våra tidigare konfirmander:
Alva Sandqvist tfn. 0760-072454
Elsa Karlsson tfn. 0737-577731
Alma Björkman tfn. 0728-43 51 48

Konfirmation 2018

Alla som fyller fjorton år i år blir inbjudna till konfirmation. Tillsammans med andra får du åka på läger och upptäcka nya saker. Ni lär känna varandra genom lekar och övningar. Du får pröva dina egna vingar och du får en upplevelse att minnas hela livet. Konfirmation innebär gemenskap. Vi kommer att diskutera och söka svar på de stora frågorna kring kärlek, frihet, identitet, liv och död, tro och tvivel. Vill du veta mer? Kontakta våra tidigare konfirmander: Alva Sandqvist tfn. 0760-072454 Elsa Karlsson tfn. 0737-577731 Alma Björkman tfn. 0728-43 51 48

Större glädje än bröllop är svårslagen, 
löftena i kyrkan eller borgerligt är lika giltiga,
i kyrkan välsignas också äktenskapet.

Bröllop

Större glädje än bröllop är svårslagen, löftena i kyrkan eller borgerligt är lika giltiga, i kyrkan välsignas också äktenskapet.

Begravningsgudstjänsten är ett avskedstagande och ett 
löfte om återseende. 
Den har fasta inslag men kan i övrigt se olika ut.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är ett avskedstagande och ett löfte om återseende. Den har fasta inslag men kan i övrigt se olika ut.

Förutom mässor och gudstjänster förekommer en hel del andra aktiviteter

På gång i Havdhems församling

Förutom mässor och gudstjänster förekommer en hel del andra aktiviteter

I Havdhems kyrkor landar sedan flera år tillbaka glasänglar från Burs. En nyfödd församlingsbo får en ängel upphängd i sin sockenkyrka. Där finns den, tills barnet fyller ett år. Då överlämnas ängeln till födelsedagsbarnet som en gåva från församlingen.

Änglar i Havdhem

I Havdhems kyrkor landar sedan flera år tillbaka glasänglar från Burs. En nyfödd församlingsbo får en ängel upphängd i sin sockenkyrka. Där finns den, tills barnet fyller ett år. Då överlämnas ängeln till födelsedagsbarnet som en gåva från församlingen.

Bild: Jan Lundqvist

Kyrkoherdens ruta

Bild: Christer Nordin

 

Jag heter Tomas Holdar och är kyrkoherde i Havdhems församling. Du når mig bäst på telefon 072-223 08 05.

 

 

lotta fortsätter att tjänstgöra i havdhem

Den utökade servicen och tillgängligheten på expeditionen i Havdhem blir kvar. Under 2017 fortsätter Lotta Lindgren, som huvudsakligen arbetar för expeditionen i Hemse, att tjänstgöra fyra timmar i veckan på expeditionen i Havdhem.

Expeditions- och telefontiderna förblir oförändrade: Tisdag 13-15 och torsdag 13-15.

Kyrkoherde Tomas Holdar

 

Personal

Havdhems kyrkoråd 2014-2017

Informatörer

Havdhems församling hålls uppdaterad bl.a. med hjälp av förtroendevalda volontärer

Kyrkoåret, kalender med högtider och helger

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter De handlar bland annat om Jeu liv och innehåller tankar om livet.

Klicka på rubriken kommer du till kalendern!

 

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16 - 18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4 - 11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 9, vers 46 - 48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 28, vers 6 - 9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.