Havdhems församling

Prata med oss

Kontakt

Havdhems församling Besöksadress: Prästgårdsvägen 47, 62341 Havdhem Postadress: Box 4, 62316 Havdhem Telefon: +46(498)481025 E-post till Havdhems församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Havdhems församling

Eke, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Näs och Silte socknar

Välkommen till Havdhem!

Bild: Britta Lundqvist

Vi är en församling med sex socknar och ca 1050 kyrkotilllhöriga. Socknarna är Eke, Grötlingbo, Havdhem, Näs, Silte och Hablingbo. Våra vackra medeltida sockenkyrkor visar vi på annan plats. Kommande aktiviteter hittar du i kalendern här på webbplatsen.

Månadens aktiviteter - klicka här!

Här rapporterar vi från vår verksamhet och informerar om kommande aktiviteter. Se för övrigt kalendern ovan eller längst ned på webbsidan - där finner du både gudstjänster och annat som händer i vår församling

Aktuellt

Här rapporterar vi från vår verksamhet och informerar om kommande aktiviteter. Se för övrigt kalendern ovan eller längst ned på webbsidan - där finner du både gudstjänster och annat som händer i vår församling

Jämnt fördelade över pastoratet ligger våra medeltida församlingskyrkor, alla med olika karaktär. Från de stora kyrkorna i Grötlingbo ("Sudrets domkyrka") och Hablingbo till de små kyrkorna i Eke och Silte.

Våra kyrkor

Jämnt fördelade över pastoratet ligger våra medeltida församlingskyrkor, alla med olika karaktär. Från de stora kyrkorna i Grötlingbo ("Sudrets domkyrka") och Hablingbo till de små kyrkorna i Eke och Silte.

Välkommen att fira gudstjänst varje söndag i någon av våra kyrkor

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst varje söndag i någon av våra kyrkor

Dopet är vägen in i den världsvida kyrkan, 
ett välkomnande i gemenskapen.
Familj och vänner deltar, i kyrkan eller på annan plats.

Dop

Dopet är vägen in i den världsvida kyrkan, ett välkomnande i gemenskapen. Familj och vänner deltar, i kyrkan eller på annan plats.

Alla som fyller fjorton år i år blir inbjudna till konfirmation. Tillsammans med andra får du åka på läger och upptäcka nya saker. Ni lär känna varandra genom lekar och övningar. Du får pröva dina egna vingar och du får en upplevelse att minnas hela livet.

Konfirmation 2017

Alla som fyller fjorton år i år blir inbjudna till konfirmation. Tillsammans med andra får du åka på läger och upptäcka nya saker. Ni lär känna varandra genom lekar och övningar. Du får pröva dina egna vingar och du får en upplevelse att minnas hela livet.

Större glädje än bröllop är svårslagen, 
löftena i kyrkan eller borgerligt är lika giltiga,
i kyrkan välsignas också äktenskapet.

Bröllop

Större glädje än bröllop är svårslagen, löftena i kyrkan eller borgerligt är lika giltiga, i kyrkan välsignas också äktenskapet.

Begravningsgudstjänsten är ett avskedstagande och ett 
löfte om återseende. 
Den har fasta inslag men kan i övrigt se olika ut.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är ett avskedstagande och ett löfte om återseende. Den har fasta inslag men kan i övrigt se olika ut.

Förutom mässor och gudstjänster förekommer en hel del andra aktiviteter

På gång i Havdhems församling

Förutom mässor och gudstjänster förekommer en hel del andra aktiviteter

I Havdhems kyrkor landar sedan flera år tillbaka glasänglar från Burs. En nyfödd församlingsbo får en ängel upphängd i sin sockenkyrka. Där finns den, tills barnet fyller ett år. Då överlämnas ängeln till födelsedagsbarnet som en gåva från församlingen.

Änglar i Havdhem

I Havdhems kyrkor landar sedan flera år tillbaka glasänglar från Burs. En nyfödd församlingsbo får en ängel upphängd i sin sockenkyrka. Där finns den, tills barnet fyller ett år. Då överlämnas ängeln till födelsedagsbarnet som en gåva från församlingen.

Kyrkoherdens ruta

Bild: Harri Rouhiainen

 

Jag heter Tomas Holdar och är kyrkoherde i Havdhems församling. Du når mig bäst på telefon 072-223 08 05.

 

 

lotta fortsätter att tjänstgöra i havdhem

Den utökade servicen och tillgängligheten på expeditionen i Havdhem blir kvar. Under 2017 fortsätter Lotta Lindgren, som huvudsakligen arbetar för expeditionen i Hemse, att tjänstgöra fyra timmar i veckan på expeditionen i Havdhem.

Expeditions- och telefontiderna förblir oförändrade: Tisdag 13-15 och torsdag 13-15.

Kyrkoherde Tomas Holdar

 

Personal

Havdhems kyrkoråd 2014-2017

Informatörer

Havdhems församling hålls uppdaterad bl.a. med hjälp av förtroendevalda volontärer

Kyrkoåret, kalender med högtider och helger

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter De handlar bland annat om Jeu liv och innehåller tankar om livet.

Klicka på rubriken kommer du till kalendern!

 

Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Tema

Herre över allting

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Daniel kapitel 7, vers 13 - 14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1 - 11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 1 - 8

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 110, vers 1 - 7

Av David, en psalm. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida, han krossar kungar på sin vredes dag, han dömer bland folken i sitt majestät, han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt.