Foto: Linda Anderberg Gustafson

Garde församling

(Alskog, Ardre, Etelhem, Garde och Lye socknar)

Någon häller upp kaffe från en blommig termos till någon som håller fram sin kopp.

Klucku tei med Mässa

Var tredje söndag kl 10 i Garde församlingshem under vintern

Vill Du resa till Jerusalem...

...med Selma Lagerlöf

Gudstjänster

I regel firar vi högmässa varje sön- och helgdag.

Kyrkor

Om våra vackra medeltidskyrkor

Två personer dricker te.

Samtalsgrupper och Enskilda samtal

Under hösten 2022 kommer vi läsa Apostlagärningarna på torsdagar kl 10 i Garde missionskyrka, församlingen kommer också ha en digital samtalsgrupp via zoom på onsdagarna varje vecka kring söndagens bibeltexter, "bibelsamtal inför söndagen". Det finns också alltid möjlighet till enskilda samtal med präst

Dop

Dopet är en gåva där Gud lovar att vara oss nära hela livet. Dopets djupaste innebörd kan sammanfattas i ordet samhörighet och är ett sätt att lägga ditt barn eller dig själv i Guds hand.

Konfirmation

Konfirmationen handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer.

Vigsel

Vigseln är en gudstjänst samtidigt som det är en juridiskt bindande akt. Två människors liv flätas samman med Guds välsignelse.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Vill du bli kyrkvärd?

Vi välkomnar nya kyrkvärdar i alla våra socknar

En grusväg leder fram till ett stort vindkraftverk.

Sänkt temperatur i kyrkorna

Energisparåtgärder i Garde församling

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna!

GDPR i Garde Församling

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt, av både lagliga och etiska skäl, att Svenska kyrkan och Garde församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.