Foto: Linda Anderberg Gustafson

Garde församling

(Alskog, Ardre, Etelhem, Garde och Lye socknar)

Gudstjänster

I regel firar vi högmässa varje sön- och helgdag.

Kyrkor

Om våra vackra medeltidskyrkor

Två personer dricker te.

Samtalsgrupper och Enskilda samtal

Under hösten 2022 kommer vi läsa Apostlagärningarna på torsdagar kl 10 i Garde missionskyrka, församlingen kommer också ha en digital samtalsgrupp via zoom på onsdagarna varje vecka kring söndagens bibeltexter, "bibelsamtal inför söndagen". Det finns också alltid möjlighet till enskilda samtal med präst

Predikningar

Här kommer predikningar som hållits i församlingens kyrkor av kyrkoherde Felix läggas upp. En predikan är en "tillfälles-text" och gör inte anspråk på att vara kyrkans eller ens min egen officiella och fastslagna uttolkning av kristen tro- den är just där och då ett tilltal till den kristna församlingen och ett försök att läsa världen genom skriftens glasögon. Men självklart är den grundad i kyrkans tro och tradition. Jag kommer lägga upp dom här i hopp om att de kan vara till inspiration och kanske väcka frågor och lust till samtal och fördjupning.

Dop

Dopet är en gåva där Gud lovar att vara oss nära hela livet. Dopets djupaste innebörd kan sammanfattas i ordet samhörighet och är ett sätt att lägga ditt barn eller dig själv i Guds hand.

Konfirmation

Konfirmationen handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer.

Vigsel

Vigseln är en gudstjänst samtidigt som det är en juridiskt bindande akt. Två människors liv flätas samman med Guds välsignelse.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna!