Lye kyrka

Välkommen in i Lye kyrka

Under 1200-talets första hälft uppfördes ett s.k galleritorn.
År 1779 ändrades tornhuven till den form den har idag.
Vid utsidan av tornets västra portal finns en romersk relikkista inmurad. Relieferna  är
utförda av den gotländske stenmästaren Sigraf i slutet av 1100-talet.
Av den nuvarande kyrkan är långhuset äldst, uppförti slutet av 1100-talet.
Till långhuset hörde ett litet romerskt kor. I mitten av 1300-talet ersattes detta  av det stora gotiska koret samt sakristian - ett verk av anonymmästaren "Egypticus".
År 1854 togs fönstren upp på långhusetsnorra sida.
År 1954 frilades triumfbågen.
Den praktfulla korportalen är tillskriven den anonyme stenmästaren "Egypticus".
På kapitälbanden finns figurframställningar i hög relief.
På altarskåpes bottenlist finns en inskrift som anger både givare och tillverkningsår.
Översatt har det följande betydelse:
Jon Mannagårda, Herrens år 1496 före midsommardagen fullbordades detta altarskåp.
På altarskåpets mittfält finns en skulpterad nådastolsframställning, Gud Fader med den döde Kristus
omgiven av änglar. Mittscenen flankeras av snidade apostlafigurer, sex på vardera sidan. Ovanför
den s k predellan finns en bild av Jesu ansikte på "Veronikas svetteduk" - målad på 1400-talet.
De medeltida glasmålningarna i korfönstren är bland de största och bäst bevarade i norra Europa. Sviten omfattar 15 rutor med figurscener, 4 rutor med arkitekturmotiv och 15 rutor med bladbekor.
Här nedan följer tre rutor efter fotografi av Raymond Hejdström (vykorten som finns i Lye kyrka):
Ruta nr 6 i mittenraden: Ängel med ciborium
Ruta nr 2 i mittenraden: Kristi födelse
Ruta nr 5 i mittenraden: Frambärandet i templet
Triumfkrucifixet är från samma tid som altarskåpet och troligen utfört av samma mästare.
Dopfunten  huggen i grå kalksten, från mitten av 1200-talet.
Kalkmålningarna i koret har utförts strax efter korets färdigställande - omkring år 1350.
Kalkmålningarna i långhuset härstammar från 1400-, 1500-talet.
1400-talsmålningarna tillskrivs "Passionsmästaren".