Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vill du bli kyrkvärd?

Vi välkomnar nya kyrkvärdar i alla våra socknar

Som kyrkvärd är du med och välkomnar människor till kyrkan när det är gudstjänst, du kan vara med och läsa texter om du vill, ta upp kollekt och hjälpa till med andra uppgifter i Gudstjänsten. Som kyrkvärd kan du också ha ett särskilt uppdrag att se till textilier och inventarier i kyrkan , att dessa sköts och vårdas (Detta behöver du naturligtvis inte göra själv , våra klockare har också detta uppdrag – men 4 ögon ser mer än 2). Är du intresserad eller har frågor, hör av dig till Felix Modh , kyrkoherde.

Blir vi några nya kyrkvärdar så kan vi hålla några ”utbildnings” tillfällen så ni känner er säkrare i er uppgift.