Foto: Linda Anderberg Gustafson

Ardre kyrka

Välkommen att besöka Ardre kyrka

ARDRE KYRKA

Kyrkan är en av de minsta på Gotland och
är troligen byggd på platsen för en tidigare  träkyrka.
Nuvarande kor och långhus byggdes under 1100-talets senaste hälft.
Tornet tillkom på 1200-talet.
Redan på 1200-talet gjordes första ombyggnaden.
Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid den
stora restaureringen år 1900. Globus skapade bildhuggerierna i södra
korportalen. Elasticus utformade sannolikt södra långhusportalen.
 
Dopfunten
från 1200-talets förra hälft är tillverkad i kalksten.                   
Madonnan är troligen ett gotländskt arbete från 1500-talet.
Bänkarna och de snidade änglarna är tillverkade i ek av Axel Herrman Hägg år 1902.
Altaruppsats – retabel

Ett gotländskt arbete från 1300-talets början.
Av glasmålningarna är
bara de tre översta rutorna i mellersta fönstret  medeltida.
Övriga glasmålningar är utförda av Wilhelm Pettersson år 1901.
Triumfkrucifixet
är tillverkat på 1200-talet och hänger på sin ursprungliga plats i triumfbågen.
Väggmålningarna är utförda av C.V Pettersson efter förlaga av Axel Herman Hägg år 1902.
De medeltida målningarna har sedan 1719 kalkats över i omgångar. Inga orginalmålningar finns numera kvar.
 
Ardre-stenarna
Vid restaureringen 1900-02 påträffades under golvet åtta bildstenar av vilka sju var runinskrifter. Stenarna har  troligen ingått i en kista, som kan ha använts som offeraltare i samband med gravkult. Här berättas om familjeförhållanden för nästan tusen år sedan.
Den åttonde stenen är utan runor och berättar i bilder den grymma och märkliga sagon om smeden Volund.
En kopia av bildstenen kan ses vid Ardre bygdegård.
Ardre brudkrona som vi gärna lånar ut till våra brudpar!
Foto: Barbro Olofsson