Livshändelser

Dop - Vigsel / Bröllop - Begravningar

För att boka dop, vigsel/bröllop eller begravning; kontakta pastorsexpeditionen 

Dop

Dopet är en gåva där Gud lovar att vara oss nära hela livet. Dopets djupaste innebörd kan sammanfattas i ordet samhörighet och är ett sätt att lägga ditt barn eller dig själv i Guds hand.

Konfirmation

Konfirmationen handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer.

Vigsel

Vigseln är en gudstjänst samtidigt som det är en juridiskt bindande akt. Två människors liv flätas samman med Guds välsignelse.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.