Alskogs kyrka

Välkommen in i Alskogs kyrka

Alskogs kyrkas äldsta del - långhuset - är från tidigt 1200-tal.
Tornet tillkom i mitten av 1200-talet.
Omkring år 1300 byggdes i gotisk stil det nuvarnade koret
och sakristian.
Sydportalen med gamla kapitälskulpturer
Stigluckan i öster
Triumfkrucifixet från 1200-talet har sannolikt tillhört den gamla kyrkan
Ett vackert arbete i nordfransk stil.
Altartavlan från 1759 är gjord av snickaren Johan Dunderhake
och målaren Magnus Möller.
Sakramentsskåpet.
Dörrarnas insida har målningar föreställande
Marie bebådelse.
Dopfunten från tidigt 1200-tal med  bilder ur Jesu barndomshistoria.
Kollekthåven från 1775 - i röd saffian med vackra broderier utförda
i Konstantinopel. Skänkt till kyrkan av dåvarande kyrkoherden Johan Nilsson Luttemans son,
som var legationspredikant i Konstantinopel. I kyrkan finns två likadana håvar.
Altaret i tornrummet
                      Söndagsmässa i tornrummet
Folke Jupiters Kristus-målning