Garda kyrka

Välkommen in i Garda kyrka

En av de fyra högspetsiga stigluckorna välkomnar oss!
Dessa intakta stigluckor vittnar om att Gardas kyrkogård är en av de bäst bevarade medeltida i vårt land.
Garda kyrka tillhör gruppen klövadelskyrkor.
Det mest karaktäristiska för denna typ är det höga tornet i väster, ett lägre långhus och till slut ett enormt kor.
Långhuset och den nedersta delen av tornet är äldst, byggdes under mitten av 1100-talet.
Tornet fick dagens höjd under mitten av 1200-talet. Det tidigare romanska koret revs runt år 1340 och ett nytt kor i gotisk stil uppfördes.
Innertakets konstruktion är unikt, den visar en hantverkstyp som härstammar från vikingatiden.
Liknande konstruktioner har används bl a i gamla kristna kyrkor och basilikor i Rom.
Prediksstolen byggdes år 1662, men målades inte förrän år 1699.
Trappräcket byggdes år 1881 och blev målat först år 1968 av Erik Olsson, Sanda.
Den bysantinska dopfunten i sandsten, byggdes under senare delen av 1100-talet
De målade glasfönstren i koret gjordes år 1974 av konstnären Randi Fischer,
som en gåva till kyrkan av f d landshövdingen Martin Wahlbäck.
Triumfkrucifixet är från två olika perioder: Kristusfiguren är från 1200-talet,
men själva korset är från 1700-talet.
Garda kyrkas berömda bysatinska målningar:
Långhusets innertak restaurerades under 1690-talet och målades år 1749 av Nils Salin.
1701 putsades kyrkan invändigt med kalk.
Under åren 1963-68 restaurerades kyrkan grundligt. Innertaket i den östra delen höjdes för att triumfvalvet skulle bli synligt.
....så ... det som hänt under 2007-2008:
I Garda kyrka påbörjades den stora renoveringen den 1 september 2007.
Alla invändiga ytor har renoverats och långhusets väggar har försetts med en "rutor" motsvarade den dekoration som funnits tidigare, men blivit förstörd av kalkövermålningen. Långhusets yttertak har bytts ut och en avgränsande vägg har satts upp i tornrummet.
Ett nytt värmesystem håller på att utprovas.
Första advent - 30 november 2008 - skedde återinvigningen - då biskop Lennart traditionsenligt
bankade på kyrkporten med sin kräkla.
Kyrkobesökarna hade samlats utanför kyrkporten och gick in i procession med kors- och ljusbärande konfirmander i spetsen - till tonerna av Garda adventskör, som sjöng  Händels "Dotter Sion"